L'Ajuntament t'informa...
Llistat de publicacions
 
  Migjorn Plan desembre-gener Clica per veure totes les activitats que s'han organitzat per aquest mes de desembre, festes de Nadal, Cap d'any i Reis
 
  Conveni amb l'Assemblea Local de Creu Roja Espanyola de Ferreries L'Ajuntament des Migjorn Gran firma un any més el Conveni de Col.laboració amb l'Assemblea local de Creu Roja Espanyola de Ferreries.

Amb aquest Conveni, l'Ajuntament i la Creu Roja acorden establir un programa integral d'atenció en diferents àmbits de cooperació que l'Entitat Humanitària duu a terme dins el municipi des Migjorn Gran:

1. Assistència a les festes patronals de Sant Cristòfol de ses Corregudes (ambulàncies i assistència sanitària d'urgència).
2. Assistència a diferents actes on hi hagi d'haver ambulància.
3. Desenvolupament de diverses Àrees de Creu Roja dins el poble : préstec d'ajudes tècniques, projectes col.lectius per a gent gran, atenció a persones amb risc social, etc...en coordinació amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament.

Per donar suport als diferents programes, l'Ajuntament aporta a l'Assemblea Local de Creu Roja de Ferreries una quantitat de 3549,48€, que es pot modificar en funció de l'augment o minoració dels serveis de l'entitat humanitària dins el municipi.
 
  Signatura del conveni de col·laboració amb el CD Migjorn L'Ajuntament des Migjorn Gran firma un any més el Conveni de Col·laboració amb el Club Esportiu Migjorn (C.D Migjorn).

Amb aquest Conveni, d'import màxim de 4000€, l'Ajuntament col·labora amb les activitats del Club i participa en el manteniment de les instal.·lacions de la zona esportiva municipal, així com manifesta la voluntat de fer feina conjunta i coordinadament des de l'àrea d'esports.

El mateix Conveni regula l'ús de totes les instal.lacions ubicades dins el recinte del camp de futbol i la pista descoberta de bàsquet, i també regula les activitats que es puguin dur a terme a la zona, tant organitzades per l'Ajuntament com per qualsevol ciutadà o entitat del poble.
 
  Escrit remés a GESA L'Ajuntament ha remés un escrit a GESA per tal que ens donin una solució a la problemàtica que té el nostre poble arrel de les constants baixes de tensions elèctriques i apagades de llum.
 
  Adquisició d'un cotxe per la policia local L'Ajuntament des Migjorn Gran ha adquirit un nou vehicle per a la Policia Local del municipi, pel qual al pressupost 2016 es va preveure una quantitat total de 18.000 € , dels quals 5.400 vindran finançats pel Fons de Seguretat Pública del Govern Balear.

En data 22 de Febrer, mitjançant Decret d'Alcaldia es va acordar sol·licitar pressupost a un mínim de tres empreses i es van fixar els criteris per a l'adjudicació del contracte de suministrament del vehicle.

El cotxe finalment ha estat proveït per l'empresa Menorca Automoción, S.L i es tracta d'un tot terreny Dacia Duster, que facilitarà el pas de la Policia Local a les zones de dificil accés.

El preu final del vehicle ha estat de 17.972,86 €.
 
  Signatura del Conveni amb la Banda de Música L'Ajuntament des Migjorn Gran firma un any més el Conveni de Col·laboració amb la Banda de Música des Migjorn Gran.

Amb aquest Conveni, d'import màxim de 18.000 €, l'Ajuntament preten impulsar l'activitat cultural del municipi, molt particularment mitjançant la música i la seva pràctica entre els veïns i veïnes, i reconeix el paper de les associacions com la Banda en l'assoliment d'aquests objectius comuns amb la corporació municipal : fomentar i promoure la pedagogia musical del poble, col·laborar amb l'escola de música municipal i educar, promoure i divulgar la cultura musical participant en actes i esdeveniments de caire festiu.

També es regula al mateix Conveni l'ús del local de l'antic Escorxador, destinat a activitats de caire musical, així com les actuacions que ha de realitzar la Banda de Música anualment al municipi sense cost per a l'Ajuntament.
 
  Vols fer-te voluntari ? PER QUÈ SER VOLUNTARI/A MUNICIPAL?
Tens temps i ganes d’ajudar el teu municipi i la seva gent? Fes-te voluntari!
El voluntariat municipal ofereix l’oportunitat de participar activament en els projectes de millora des Migjorn Gran i proporciona la satisfacció personal de contribuir al benestar de la comunitat.

QUINES FEINES POTS FER COM A VOLUNTARI/A?
Cada persona pot participar en el voluntariat que més li agradi de les cinc àrees d’actuació que s'han previst: voluntariat social, ambiental, cultural/educatiu, esportiu, i recuperació-rehabilitació de Binicodrell. Les feines concretes seran acordades amb el responsable de cada àrea en funció de la disponibilitat de temps de cada persona i dels projectes engegats.

ON ET POTS INFORMAR?
Et pots posar en contacte amb la Regidora de Participació Ciutadana, Ana Britt Sánchez Tuomala al mail asanchez@ajmigjorngran.org o demanant cita per ella a l'ajuntament.

COM ET POTS INSCRIURE?
Emplenant el full d'inscripció d'aquest mateix full informatiu i entregant-lo a les oficines de l'Ajuntament o bé, l'escanejau i l'enviau per mail a: asanchez@ajmigjorngran.org
És important que indiqueu en quina o quines àrees voleu col·laborar, la disponibilitat i la manera de posar-nos en contacte amb tu.

TIPUS DE VOLUNTARIAT:

VOLUNTARIAT SOCIAL
Consisteix a: Fer visites a persones majors i/o malaltes. Acompanyar a passejar. Fer companyia, llegir o jugar a cartes amb persones majors. Ajudar a fer canvis a persones allitades. Fer enviats a persones que no es poden valer per si mateixes.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL
Consisteix a: Netejar camins rurals i àrees naturals. Fer feines de recuperació de l'entorn. Col·laborar en iniciatives de la regidoria de Medi Ambient i en campanyes de sensibilització ambiental. Participar en campanyes de recollida selectiva…

VOLUNTARIAT ESPORTIU
Consisteix a: Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius al nostre municipi i en la seva difusió.

VOLUNTARIAT CULTURAL/EDUCATIU
Consisteix a: Ajudar en qualsevol tipus d'esdeveniment cultural que es faci al poble (muntar/desmuntar exposicions, atendre conferenciants, repartir informació, etc). Fer intercanvis de coneixements o habilitats. Conversar amb les persones que vulguin aprendre algun idioma. Col·laborar en l'organització de festes (Sant Cristòfol, Sant Cristòfol des Sant, Gran Migjornale, Migjorn Plan, etc)

VOLUNTARIAT BINICODRELL DE DARRERE
Com ja sabeu l'Ajuntament ha adquirit el casat de Binicodrell de Darrere i està realitzant obres de consolidació de l’edifici. Volem anar rehabilitant i recuperant poc a poc per a que sigui un edifici emblemàtic del poble amb l'ajuda i col·laboració de voluntaris com tu.
 
  Signatura del Conveni amb l'Associació Ayuda Animal Dilluns día 26 de setembre, es va firmar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament des Migjorn Gran (en representació i com a Batle de l'Ajuntament des Migjorn el Sr. Pere Moll Triay) i l'Associació Ayuda Animal Menorca (en representació i com a Presidenta de l'Associació la Sra. Raquel López Larrea).


Aquest Conveni suposa una subvenció màxima a l'Associació Ayuda Animal de 1.000 € , i l'objectiu principal és adoptar solucions benèfiques, sanitàries, culturals i instructives, com a mitjà per estimular i encausar la sensibilitat humana en les seves relacions amb els animals i millorar l'educació cívica en aquest aspecte.

L'Associació es compromet a través del Conveni a:

Arribar a acords amb el veterinari local per a fer campanyes mensuals per esterilitzar els moixos domèstics i els que viuen al carrer.
Venir a recollir els animals abandonats sempre i quan disposin d'espai a les cases d'acollida.
Fer difusió dels animals perduts a la seva plana web i xarxes socials.
Fer campanyes d'informació i sensibilització a les escoles del municipi.
Crear una colònia de moixos per ordenar els espais on els veïns donin de menjar als mateixos.

Per a més informació, contactar amb la Regidora de Participació Ciutadana Sra. Ana Britt Sánchez al mail asanchez@ajmigjorngran.org.
 
  Signatura del conveni amb el Fons Menorquí de Cooperació Divendres dia 23 de setembre, s'ha firmat el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament des Migjorn Gran (en representació i com a Batle de l'Ajuntament des Migjorn el Sr. Pere Moll Triay) i el Fons Menorquí de Cooperació (en representació i com a President de l'Associació el Sr. Florencio Conde Camarós).


Aquest Conveni suposa una subvenció al Fons Menorquí de Cooperació de 8.000 € amb l'objectiu comú del Fons i l'Ajuntament des Migjorn de coordinar les Ajudes de les Administracions Públiques de Menorca als països pobres i fer d'aquesta manera més eficaç la cooperació i esforç de solidaritat del poble menorquí envers les poblacions més desfavorides del Sud.

El Fons Menorquí de Cooperació a través de les subvencions de les diferents administracions de Menorca treballa amb dos línies d'actuació: cooperació al desenvolupament a través de projectes propis o finançament a projectes aliens, i sensibilització a la població.

Per a més informació, contactar amb la Regidora de Participació Ciutadana Sra. Ana Britt Sánchez al mail asanchez@ajmigjorngran.org.
 
  Reunió amb l'enginyer redactor del Projecte de la nova estació de bombeig El passat dimarts dia 6 de setembre, el Batle, la tècnica municipal i el cap de brigada van rebre a l'Ajuntament a l'enginyer, Daniel Aguiló, que a petició d'ABAQUA (Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental), farà en els pròxims mesos el projecte de la nova estació de bombeig de la carretera de Sant Tomàs.

A la reunió es va tractar la problemàtica que tenim amb aquesta infraestructura quant plou molt i l'estació de bombeig no dóna abast per recollir tota l'aigua que arriba i aboca a la sortida del poble cap a la urbanització, així com també la seva ubicació actual dins la nau municipal del Polígon.

L'Enginyer, atenent al seu contracte amb ABAQUA, es va comprometre a tenir el projecte llest i entregat abans de dia 15 de novembre, i la redacció del projecte anirà a càrrec d'aquesta institució, ja que el Govern Balear és el que en aquests moments té les competències per a fer obres d'aquest tipus.

La tramitació posterior, un cop tinguem el projecte, serà la declaració d'Interès General dels terrenys afectats per aquesta obra, on anirà ubicada la nova estació de bombeig, ja que actualment els terrenys estan qualificats com a rústics.

Cal recordar que el passat mes de maig, el Batle va tenir una reunió a la seu d'ABAQUA on el va rebre Toni Garcias, director executiu de l'entitat. El va informar que ja s'havia aprovat pel Consell d'Administració la redacció del Conveni amb l'Ajuntament des Migjorn Gran per l'execució del projecte.

L'Equip de Govern, per tant, va fent passes per solucionar aquest problema que en aquests moments és prioritari, i també fa feina per anar solucionant el problema de separació de pluvials i clavegueram als nostres carrers, que agreuja encara més,estereEs la situació actual a la carretera.
 
  Nova Edició de Guies Turístiques i senyalització de Rutes Senderistes La regidoria de Turisme va presentar el passat mes de novembre una sol·licitud de subvenció en espècie per a dur a terme dos projectes de promoció turística
1.- "Descubre Es Migjorn Gran y Sant Tomàs" fa referència a la Guia Turística
2.- "Actualización de la señalizacion de las rutas senderistas del municipio"

(Entra a la notícia per disposar de més informació)
 
  Notes històriques sobre Binicodrell de Darrere L'Ajuntament disposa d'un recull de Notes històriques realitzades pel Sr. Joan Pons Moll i el Sr. Miquel Marqués les quals creim interessant compartir amb totes les persones a qui puguin interessar. Trobareu els texts a continuació.
 
  Uneix-te a la candidatura! Menorca Talaiòtica Vols donar el teu suport a la candidatura Menorca Talaiòtica ? És molt senzill.. només has d'emplenar una butlleta amb les teves dades personals i depositar-la a la capsa que trobaràs a l'entrada de les oficines municipals de l'Ajuntament.
Entre tots,.... Menorca Talaiòtica !!
 
  Aplicació mòbil per comunicar incidències urbanes Des d'avui, qualsevol persona des Migjorn, pot comunicar les incidències urbanes a través del seu mòbil, només baixant-se l'aplicació seguint les instruccions que es detallen al menú de la dreta d'aquesta pàgina.
 
...veure totes...
Agenda
Calendari
anterior2016siguiente
anteriorDesembresiguiente
dildimdixdijdivdisdiu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

 
  Migjorn Plan Desembre 2016 16:00 h a 20:00 h Taller de Decoració nadalenca a l'antiga biblioteca
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 19:00 h Encesa de llums de Nadal i bereneta solidària
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 16:00 h Futbol CD Migjorn-CF Sporting de Mahon

19:00 h Concert de Nadal de l'escola de Música i la Banda jove a l'esglesia
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 18:30 h Contacontes. Els contes del mag Badabú a la biblioteca
 
  Concert de Nadal de la Coral Migjornera 21:00 h a l'Església
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 Durant tot el matí.Jornada esportiva i mercat de Nadal amb activitats infantils i actuacions musicals
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 19:00 h Improxou. Teatre d'improvització per adults al Saló Verd
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 19:00 h Projecció del video del projecte intergeneracional al Saló Verd
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 20:00 h Missa del gall a l'esglesia
 
  Migjorn Plan Desembre 2016 21:00 h Karaoke i degustació de pernil al Bar La Palmera
 

...anar a l'agenda...
Informació d'actualitat
més notícies
Properes activitats
anar a l'agenda
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS