Portal de transparència

A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

 • Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament.
  • Adreces electròniques
 • Informació sobre l'organitzacio i el patrimoni de l'Ajuntament.
 • Informacio sobre normes i reglamentacions municipals.
  • Ordres del dia Plenaris Municipals
  • Actes Plenaris Municipals
  • Acords de les Juntes de Govern

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT
 
 • Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
 • Informació i atenció al ciutadà
 • Grau de compromís envers la ciutadania

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA
 
 • Informació comptable i pressupostària
 • Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS
 
 • Procediments de contractació de serveis
 • Subministradors i costos dels serveis

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

E.1 .-Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
 • Normes Subsidiàries de Es  Migjorn Gran adaptades a les DOT
  • Normativa
  • Annex 1: Normativa Polígon A Sant Tomàs
  • Annex 2: Normativa Polígon B Sant Tomàs
  • Plànol d'ordenació del sòl urbà des Migjorn Gran
  • Plànol  d'ordenació del sòl  urbà de Sant Tomàs

 • Modificació puntual núm. 2 de les NS per adaptar el Sector C de Sant Tomàs al PTI

 • Modificació puntual num. 3 de les NS per compatibilitzar l'ús turístic amb el residencial amb la tipologia d'habitatge unifamiliar en zones turístiques.

E.2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

E.3.-Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

E.4.-Obres públiques, urbanisme i infraestructures
 

 F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

F.2.- Planificació i organització de l'Ajuntament
F.3.-Contractes, convenis i subvencions
F.4.-Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
F.5.-Informacio econòmica i pressupostària
  
 
 
 

 
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS