Portal de transparència


 

1) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
1.1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament.

1.1.1.-Adreces electròniques

1.2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament.
1.3.- Informació sobre normes y reglaments municipals.
1.3.1.-Convocatòries i actes dels Plenaris municipals
1.3.2.-Ordenances i reglaments

2) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 

2.1.- Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
2.2.- Informació i atenció al ciutadà
2.3.- Grau de compromís envers la ciutadania

3) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA
3.1.- Informació comptable i pressupostària
3.1.1.- Pressuposts
3.1.1.1.- Pressupost 2015
      3.1.1.1.1.- Pressupost
      3.1.1.1.2.- Modificacions pressupostàries
      3.1.1.1.3.- Execució pressupostària
3.1.1.2.- Pressupost 2016
      3.1.1.2.1.- Pressupost
      3.1.1.2.2.- Modificacions presspostàries
      3.1.1.2.3.- Execució pressupostària
3.1.1.3.- Pressupost 2017
       3.1.1.3.1.- Pressupost
       3.1.1.3.2.- Modificacions pressupostàries
       3.1.1.3.3.- Execucio pressupostària                               
3.1.1.4.- Pressupost 2018
       3.1.1.4.1.- Pressupost
       3.1.1.4.2.- Modificacions pressupostàries
       3.1.1.4.3.- Execució pressupostària   
3.1.1.5.- Pressupost 2019
       3.1.1.5.1.- Pressupost
       3.1.1.5.2.- Modificacions pressupostàries
       3.1.1.5.3.- Execució pressupostària
3.1.1.6.- Pressuost 2020
      3.1.1.6.1.- Pressupost                             
      3.1.1.6.2.- Modificacions pressupostàries
      3.1.1.6.3.- Execució pressupostària
3.1.2.- Liquidació
3.1.2.1.- Liquidació 2015
3.1.2.2.- Liquidació 2016
   3.1.2.2.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
   3.1.2.2.2.- Resultat pressupostari
   3.1.2.2.3.- Resum
   3.1.2.2.4.- Romanent
3.1.2.3.- Liquidació 2017
3.1.2.4.- Liquidació 2018
 
3.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipal
3.3.- Període mitjà de pagament i morositat
3.3.1.- Periode mitjà de pagament
   3.3.1.1.- Any 2016
   3.3.1.2.- Any 2017
   3.3.1.3.- Any 2018
   3.3.1.4.- Any 2019
   3.3.1.5.- Any 2020
3.3.2.- Informes trimestrals de morisitat
   3.3.2.1.- Any 2016
   3.3.2.2.- Any 2017
   3.3.2.3.- Any 2018
  
 

4) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS
4.1.- Procediments de contractació de serveis
4.2.- Subministradors i costos dels serveis

 

5) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
5.1.- Plans d'Ordenació urbana i Convenis urbanístics
5.1.1.- Normes Subsidiàries des Migjorn Gran adaptades a les DOT
 
5.1.1.1.- Normativa 
5.1.1.2.- Annex 1: Normativa Polígon A Sant Tomàs 
5.1.1.3.- Annex 2: Normativa Polígon B Sant Tomàs 
5.1.1.4.- Plànol d'ordenació del sòl urbà des Migjorn Gran 
5.1.1.5.- Plànol  d'ordenació del sòl  urbà de Sant Tomàs
 
5.1.2.- Modificació puntual núm. 2 de les NS per adaptar el Sector C de Sant Tomàs al PTI

5.1.3.- Modificació puntual num. 3 de les NS per compatibilitzar l'ús turístic amb el residencial amb la tipologia d'habitatge unifamiliar en zones turístiques. 

5.1.4.- Modificació puntual núm. 4 de les NS

5.1.5.- Unitat d'Actuació núm. 6 "geriàtric"
 

5.2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

5.3.-Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

5.4.-Obres públiques, urbanisme i infraestructures
 

 6) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

6.1.- Planificació i organització de l'Ajuntament
6.2.-Contractes, convenis i subvencions
6.3.-Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
6.4.-Informacio econòmica i pressupostària
 


 
 
 
 

 
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS