Serveis Socials: millorant la qualitat de vida


 


Per Serveis Socials s'entenen totes les accions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones.

L'objetiu principal és ajudar i orientar els ciutadans davant d'una situació conflictiva que per si sols no tenen capacitat de resoldre.

Així, se'ls informa dels recursos amb què compta el municipi, a més de dirigir-los a altres institucions més específiques que podran donar la solució adequada al seu problema.

A Es Migjorn Gran, els Serveis Socials s'han consolidat com una xarxa pública a partir de l'any 2000. L'Àrea Social del nostre municipi compta actualment amb un Equip de quatre Treballadores Familiars, una Psicòloga i una Treballadora Social.

Per accedir a qualsevol dels Serveis que a continuació es detallaran, s'ha de demanar CITA PRÈVIA, telefonant a la treballadora social, 971 37 00 75 (de dilluns a divendres, de 08:00 h a 13:30 h) o al Centre Sanitari 971370221 (dilluns, dimecres i divendres de 08:00 h a 12:00 h i dimarts i dijous de 11:00 h 15:00 h). L'horari de la psicòloga és el següent:

MATINS:                                                                    CAPVESPRES:

Dilluns i dijous: 9:30 a 14:30 h                    Dimarts: 16:00 a 20:00 h
Dimecres: 9:30 a 13:30 h
Divendres: 08:00 a 14:00 h

Ens trobareu al Carrer Major, 96                                                                                                     SERVEIS QUE ES BRINDEN AL CARRER MAJOR, 96SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ:

Servei adreçat a tots els residents des Migjorn Gran, i que constitueix la porta d'entrada a la xarxa de serveis socials. L'objectiu és informar a la població sobre els seus drets, els recursos existents i els procediments per accedir-hi. La responsable de dit servei és la treballadora social, qui recull, detecta i valora les situacions de necessitat i demandes.  S'ofereix orientació i assessorament, i es realitzen gestions i tràmits amb l'objectiu de contribuir a una millora en la qualitat de vida. Aquests tràmits poden ser: valoració de la dependència i de la discapacitat, teleassistència, bonificacions (fems, aigua, telèfon, escola infantil, bus), ajudes econòmiques puntuals, entrega d'aliments, tràmits de pensions (INSS, Govern Balear), IMSERSO, justícia gratuïta, incapacitacions judicials, informes de vivenda i arrelament per estrangeria... També es realitzen derivacions a altres serveis i recursos socials especialitzats: Servei d'Atenció a la Dona, a l'Immigrant (OFIM), Servei d'Infància i Família, centres residencials, Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, Creu Roja, Càritas, serveis de salt mental, atenció al pacient IBSALUT, entre d'altres.

SERVEI D'AJUDA A LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL:

Servei que promou la inserció de les persones en el món laboral, així com social. Es dissenya un pla de treball en funció de les capacitats i potencialitats de cada persona. S'ajuda a saber la manera més adequada d'accedir a titulacions (homologacions, cursos de formació, derivació escola d'adults,...), així com a accedir a un lloc de feina (creació de currículums, derivacions a serveis d'orientació laboral del CIMe, del SOIB, de Càritas, de la Fundació de Persones amb discapacitat..).
En casos d'extrema necessitat, es tramita Rendes Mínimes d'Inserció (CIMe), i se'n fa un acurat seguiment. Aquest servei el realitza la Treballadora Social.

PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT:

Servei que pretén oferir la possibilitat d'unir esforços i ajudar-nos els uns altres, tot fomentant la solidaritat i la bona convivència en la nostra comunitat. Obert a tothom que vulgui col·laborar en tasques com: alfabetització, classes de castellà i/o català per nouvinguts, reforç escolar per fillets de famílies que pateixen problemes econòmics, acompanyament a la gent gran... Interessats, contacta amb la Treballadora Social.

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI:

Dirigit a aquelles persones que presenten problemes d'autonomia i/o que necessiten d'ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. L'objectiu principal és estimular la seva autonomia i perllongar en el possible el manteniment de la persona en el seu domicili i entorn, tot contribuint a millorar la seva qualitat de vida i/o donant suport als seus cuidadors. Les tasques que es realitzen son sobretot d'atenció personal integral (higiene personal, ajuda en la mobilització dins i fora de la llar, acompanyaments a gestions puntuals, suport en la alimentació i en l'acompliment de les pautes metges, educació en els hàbits, suport emocional...) Aquest servei el realitzen dues treballadores familiars titulades de dilluns a divendres, coordinades per la treballadora social. També s'ofereix el servei els dissabtes al matí, a través de l'empresa Cop de Mà, per aquells casos més greus o amb manco suport familiar i/o econòmic. És un servei amb un cost públic establert per ordenança municipal, i segons capacitat adquisitiva del nucli de convivència.

SERVEI DE PRÈSTEC D'AJUDES TÈCNIQUES:

Disposem de material adaptat i ortopèdic cedit per particulars (cadires de dutxa, cadires de bany, matalàs antiescares, llit articulat...) que es presten de forma gratuïta a aquelles persones que ho necessiten de forma transitòria o tenen dificultats per adquirir-ho. També es disposa de material adquirit per l'Ajuntament, que es presta amb un cost públic de lloguer (segons ordenança). En cas que l'usuari necessiti material que no disposin als serveis socials, es deriva a Creu Roja.

INTERVENCIÓ FAMILIAR:

Servei municipal gratuït dirigit a persrones i famílies que necessiten assessorament i suport per a afrontar dificultats en situacions de crisi personal i/o per millorar les seves competències educatives i socials (problemes de convivència, ruptures de parella, canvi de cilce de vida, pèrdues d'éssers estimats, dificultats per la criança i educació dels fills..). ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT en la criança i educació dels fills/filles i en les relacions entre els membres de la família, MEDIACIÓ per ajudar les famílies a gestionar els seus conflictes de manera positiva i consensuada, INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA quan la situació que està provocant el malestar a la família requereix d'un abordatge més profunt. Actualment aquest equip està format per la Psicòloga i la Treballadora Social coordinats, si és el cas, amb altres serveis.

ESPAI D'ESTUDI:

Servei municipal gratuït per a infants i joves d'entre 6 i 16 anys. Actualment conduït per la psicòloga. En aquest espai es realitza una tasca de suport acadèmic, social i afectiu. Amb aquest servei es pretén que els fillets/es i joves, percebin i interioritzin uns hàbits d'estudi, d'organització i de planificació i que, a la llarga ho puguin aplicar ells sols a casa.


 

 


CENTRE DE DIA I PIS TUTELATSERVEI DE MENJAR A DOMICILI:

Ofereix una alimentació adequada a aquelles persones que presenten dificultats per autogestionar-se la seva dieta. Es tracta d'un menú variat i saludable, fet al dia pel servei de cuina del Centre de Dia. De dilluns a divendres (no festius). Cost segons ordenança municipal.

CENTRE DE DIA:

Servei de caràcter comunitari de suport a les famílies, que ofereix durant el dia atenció a les necessitats bàsiues i terapèutiques de persones majors, que poden ser atesos en el seu domicili, però que necessiten d'atenció per veure's afecats per motius de dependènica. L'objectiu és promoure la seva autonomia i permanència en el seu entorn habitual, així com l'estimulació de les seves competències i sociabilitat. Es realitzen tasques com: activitats d'estimulació cognitiva i psicomotricitat, sessió de fisioterapetua, tallers lúdics i sociocomunitaris, servei de menjador, ajuda en l'administració de les pautes mèdiques prescrites (medecines, aliments..), educació en els hàbits, suport a les famílies,... entre d'altres. El nostre Centre de Dia està ubicat al Carrer Maria Auxiliadora, 20 (baix de Cas Jubilats). Obert de dilluns a divendres (laborals), de 10:00 h a 19:00 h (amb possibilitats de diferents jornades). En cas de tenir reconegut un grau de dependència, el preu vindrà determinat per la Fundació Balear de la Dependència, segons grau i capacitat adquisitiva del beneficiari.

PIS TUTELAT:

Servei dirigit a persones majors amb un nivell d'autonomia física i psíquic òptim, però que presenten dificultats d'integració familiar i/o social, i que necessiten d'un allotjament alternatiu, pr no poder continuar vivint a sa pròpia llar. És un servei per tant, que ofereix allotjament alternatiu i seguiment socio-sanitari, fomentant la convivència i la integració social. Es troba ubicat al Carrer Maria Auxiliadora, 20. Cost segons ordenança municipal.
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS