Ordenances (imposts, preus públics i taxes)Els documents per a descarregar estan en format pdf, si no disposau del programa per a visionar-los, vos el podeu baixar aqui 

ORDENANCES IMPOSTOS Veure
- Caça
- IAE
- IBI
- Obres
- Plusvalies

- Vehicles


TAXES Veure
 - Servei d'aigua potable
 - Ajuda a Domicili
 - Barraques
 - Cementiri
 - Taxa expedició de documents administratius
 - Fems
 - Guals
 - Llicències urbanístiques
 - Permisos d'instal·lació i inici d'exercici d'activitats
 - Ocupació via pública
 - Activitats culturals educatives i esportives  
 - Recollida vehicles via pública
 - Riels
 - Taxa Centre de Dia
 - Taxa pis assistit
- Taxa Escoleta Infantil Xibit  
 - Edicions municipals
- Clavegueram
- Coworking


 

REGLAMENTS Veure
- Renous
- Horaris d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives
- Ordenança municipal per l'accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant l'ús de mitjans electrònics
- Ordenança reguladora de la publicitat dinàmica
- Ordenança de civisme i convivència ciutadana
   -Reglament perl funcionament del Coworking Migjorn
- Ordenança per l'ús i aprofitament de les platges
- Ordenança de substitució de sancions econòmiques per la realització de serveis en benefici de la Comunitat.
- Ordenança Municipal Reguladora de les condicions estètiques dels edificis que es troben dins el nucli antic
 
-Ordenança Municipal de trànsit
-Protocols Festes Sant Cristòfol de Ses Corregudes   
-  Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable i annex


 
- Reglament Municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari

Ordenança reguladora dels usos, instal·lacions i ocupacions en la via pública en el municipi des Migjorn Gran" 
   


PLANEJAMENT MUNICIPAL
Normes Subsidiàries des Migjorn Gran adaptades a les DOT
- Normativa
- Annex 1: Normativa Polígon A Sant Tomàs
- Annex 2: Normativa Polígon B Sant Tomàs
- Plànol d'ordenació del sòl urbà des Migjorn Gran
- Plànol d'ordenació del sòl urbà de Sant Tomàs
Modificació puntual núm. 2 de les NS per adaptar el Serctor C de Sant Tomàs al PTI
Modificació puntual núm. 3 de les NS per compatibilitzar l'ús turístic amb el residencial en la tipologia d'habitatge unifamiliar en zones turístiques

                                                              
                                                               

 


Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS