Tauler d'anuncis
ANUNCIS


PERIODES DE PAGAMENT DE TRIBUTS ANY 2018
 
* Del 05/03/2018 al 05/05/2018 Periode Voluntari Impost Sobre Vehicles de Tracció  Mecànica 2018 

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 03/05/2018

 

* Del 16/04/2018 al 16/06/2018 Periode Voluntari 1a. meitat de l'Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2018.

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 08/06/2018


SOL·LICITUDS PER FORMAR PART A LA FIRA DE SANT CRISTÒFOL 2018 (Atraccions, casetes, remolcs i parades de venda ambulant)

* Anunci (periode de presentació de sol·licituds del 18 de juny 2018 al 9 de juliol 2018)

* Model sol·licitud autorització venda ambulant
* Declaració responsable venda ambulant

* Model sol·licitud instal·lacions activitats itinerants
* Declaració responsable activitat itinerants* EXPOSICIÓ PÚBLICA 

 
* Bases per a la constitucío d'una borsa de treball d'auxiliars administratius amb caràcter laboral temporal.
Darrer dia per a presentació d'instàncies: 11/06/2018  

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Decret de persones admeses i excloses i nomenament de tribunal

Puntuacions obtingudes pels aspirants 

* Bases per a la convocatòria d'ajuts econòmics per a estudiants que assisteixen a l'escola d'estiu Xibit
Darrer dia per a presentar sol·licituds: 14/09/2018

* Bases de la convocatòria d'ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social 2018.
Darrer dia per a presentar sol·licituds: 31/12/2018

* Bases reguladores per les subvencions per pintar façanes 2018
      - Model de sol·licitud ( Darrer dia per a presentar sol·licituds: 31/12/2018 o a l'exhaurir la partida)
     - Programa d'ajuts

* Bases específiques per les quals s’ha de regir el concurs-oposició per a la selecció i provisió amb caràcter laboral temporal, d’una plaça de director/educador infantil de 0 a 3 anys i creació d’una borsa de treballs per a possibles substitucions (Darrer dia per presentar instàncies: 17/08/2018)
 
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS