Tauler d'anuncis
ANUNCIS


PERIODES DE PAGAMENT DE TRIBUTS ANY 2018
 
* Del 05/03/2018 al 05/05/2018 Periode Voluntari Impost Sobre Vehicles de Tracció  Mecànica 2018 

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 03/05/2018

 

* Del 16/04/2018 al 16/06/2018 Periode Voluntari 1a. meitat de l'Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2018.

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 08/06/2018

* Del 16/07/2018 al 17/09/2018 Periode Voluntari:
    . 2a. meitat de l'Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2018
    . Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa rústica 2018
    . Impost Sobre Activitats Econòmiques 2018
    . Taxa per cementiri 2018
    . Taxa per entrada de vehicles i guals permanents 2018
    . Taxa per vedats de caça 2018
    . Taxa per fems 2018
    . Taxa per clavegueram 2018 a la urb. de Sant Tomàs

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 07/09/2018

* Del 15/11/2018 al 15/01/2019 Periode volulntari:
. 3r. trimestre subministrament d'aigua

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 16/11/2018

* EXPOSICIÓ PÚBLICA 

 

* Bases per a la convocatòria d'ajuts econòmics per a estudiants que assisteixen a l'escola d'estiu Xibit
Darrer dia per a presentar sol·licituds: 14/09/2018

* Bases de la convocatòria d'ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social 2018.
Darrer dia per a presentar sol·licituds: 31/12/2018

* Bases reguladores per les subvencions per pintar façanes 2018
      - Model de sol·licitud ( Darrer dia per a presentar sol·licituds: 31/12/2018 o a l'exhaurir la partida)
      - Model d'acceptació de subvenció 
     - Programa d'ajuts

* Bases reguladores per la concepció d'ajuts per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments i allotjaments derivats 

* Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestaicó del servei de l'Escola infantil Xibit

Darrer dia per presentar al·legacion : 22/01/2019

* Informació pública aprovació inicial exp.l 17/2018 de crèdit extraordinari 
Darrer dia per presentar al·legacions: 28/12/2018

* Informació pública aprovació inicial exp. 18/2018 de suplement de crèdit
Darrer dia per presentar al·legacions: 28/12/2018

* Aprovació inicial projecte constructiu millora instal·lacions del tram sud del carrer Major
Darrer dia per presentar al·legacions: 28/12/2018


 
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS