Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
  LIQUIDACIO PRESSUPOST 2015 L'Ajuntament, donà compta al Ple ordinari de dia 31 de març, la liquidació del pressupost 2015.
(Entra a la notícia per tenir més informació)
 

LIQUIDACIO PRESSUPOST 2015

LIQUIDACIO PRESSUPOST 2015 L'Ajuntament d’Es Migjorn Gran, donà compta al Ple ordinari de dia 31 de març, la liquidació del pressupost 2015.

El resultat pressupostari ajustat és d'un saldo positiu de 389.545,30 €.

El romanent de tresoreria resultant de l'estalvi d'aquest exercici i de pressupostos tancats, resulta ser de 1.352.979,72 €, que és l'estalvi acumulat si liquidem tots els drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a dia d'avui, tenint en compte el fons líquid actual, és a dir, els diners que tenim al banc a dia 31 de desembre de 2015.

De l'estat d'execució del pressupost 2015, es conclou que gràcies a la gestió d'aquest Equip de Govern, s'ha ingressat més del previst inicialment, i també s'ha gastat menys del previst. I, a més, a dia 31/12/2015 restava pendent de pagar una petita quantitat corresponent a la darrera Junta de Govern de l'any, i teníem pendent de cobrament una quantitat no molt elevada, corresponent bàsicament als capítols 1, 4 i 7 del pressupost d'ingressos.

El resultat demostra que tenim un Ajuntament sanejat econòmicament, i que any darrera any, va augmentant el romanent, és a dir, estalviem. A part, les factures es paguen la setmana propera a la seva aprovació per Junta de Govern. I segons l’informe d’intervenció es compleix la regla de despesa i el límit de deute públic fixat pel Govern de l’Estat, ja que no s’han produït nous endeutaments amb les entitats financeres.

A pesar de tenir l’economia municipal sanejada i complir amb els paràmetres d’estabilitat i deute, l’Equip de Govern lamenta la dificultat, degut a la Llei Montoro, per a poder disposar d’aquest romanent, que l’any 2011 quan va entrar a governar el partit socialista, era només de 1000 € i amb un deute de més de 700.000 € només de factures pendents de pagament. A día d’avui, com es desprèn de l’informe de liquidació 2015, el romanent s’ha augmentat fins a més d’un milió tres-cents mil € i s’ha aconseguit pagar les factures dins els marges de temps establerts.

L’Equip de Govern està estudiant en aquests moments la possibilitat d’utilitzar una part d’aquest romanent per eixugar deute o bé per a inversions, a l’espera dels informes corresponents.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS