Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obra Reforma puntual Casat Binicudrell de Darrere i Ampliació 2a. Fase Cementiri

Obra Reforma puntual Casat Binicudrell de Darrere i Ampliació 2a. Fase Cementiri A la passada Junta de Govern Local de día 18 de maig, es van aprovar els expedients de contractació de dues obres importants pel nostre municipi.

Un dels expedients, ja amb tràmit d'adjudicació definitiva, és el de la Rehabilitació estructural puntual a les cases de Binicodrell de Darrere. Aquestes obres, i després d'haver analitzat l'estat actual en que es troba l'edifici, consisteixen en quatre actuacions puntuals adreçades a millorar l'estabilitat i a minvar el deteriorament d'aquest Casat, per poder començar a fer alguna activitat aquest estiu.

Així es faran les següents actuacions: reconstrucció de la coberta de tres sales de la planta primera que actualment són les que es troben en pitjor estat, atirantar una zona de la façana oest per assegurar la seva estabilitat, demolició d'una porció del garatge annex a la façana est de l'edifici principal per tal de donar major protagonisme a aquesta façana, i rehabilitació de la façana principal de l'edifici que es preveu deixar amb el marès vist.

Aquestes obres formen part del Pla d'inversions del pressupost 2016 i es pagaran per tant íntegrament amb finançament propi de l'Ajuntament.

L'adjudicació de l'obra ha estat per l'empresa local “Construcciones Eulope, S.A.” per un import total de 74.665,36€ Iva inclòs.

El procés per a l'adjudicació d'aquesta obra ha estat molt obert: es va convidar a una reunió a totes les empreses del municipi, un total de vuit, que podien estar capacitades i es va fer una explicació de l'obra en qüestió. D'aquestes, varen assistir a la reunió quatre empreses. Es va convidar formalment a les quatre empreses que varen assistir a la reunió a presentar ofertes. En el termini assenyalat únicament es va presentar una oferta, per part de l'empresa que finalment ha estat l'adjudicatària de l'obra.

El segon expedient és el d'inici del tràmit de contractació de la Segona Fase d'ampliació del Cementiri Municipal des Migjorn Gran.

Realitzada ja una primera fase consistent en l'execució dels murs que delimiten i defineixen els dos grans nivells en què es preveu organitzar aquest recinte, ara s'ha de contractar la segona fase, consistent en realitzar la pavimentació i dotació de serveis necessaris per a poder utilitzar i obrir al públic la zona superior del Cementiri. A més es preveu construir un primer mòdul de 16 nínxols i realitzar les obres necessàries per a què la construcció de la resta de mòduls que es preveuen construït en un futur, sigui fàcil i ràpida en funció de les necessitats del moment.
Aquestes obres formen part també del Pla d'Inversions del pressupost 2016, i tindràn un cost aproximat de 114.000 €, dels quals uns 84.000 € vindràn finançats pel Consell Insular de Menorca a través del PIC (Pla Insular de Cooperació).

El procediment per a l'adjudicació serà el mateix que el duit a terme amb l'obra de rehabilitació de Binicodrell de Darrere.

Per a més informació, contactar amb el Sr. Batle Pere Moll al mail alcaldia@ajmigjorngran.org.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS