Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Els propietaris podran emplenar un qüestionari que hauran de remetre al consistori i que trobaran aqui

L'Ajuntament inicia l'estudi de la viabilitat de la possible legalització dels horts

Atès que el Decret-Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística, pren la regulació dels assentaments en el medi rural, l'Ajuntament té previst realitzar un estudi dels següents assentaments: La Figuerenya, Prado del Rei i el camí des d'Escorxador as Carreró. Requerim a tots els propietaris d'aquestes zones des Migjorn Gran que s'adrecin a l'Ajuntament per emplenar (en el termini d'un mes) el qüestionari que trobareu com a enllaços relacionats.
Aquesta informació s'utilitzarà per acordad els requisits bàsics de les zones i que estaran reflexades en el plantejament urbanístic corresponent.
Agrairiem la major difusió d'aquesta carta per part dels veïns per tal d'obtenir la major informació possible i no deixar ningú exclòs.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS