Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Us informem que a partir del 2012 tots els immobles de Sant Tomàs hauran de satisfer la taxa de clavegueram d'acord amb l'ordenança municipal aprovada definitivament i publicada al BOIB el passat 22 de març de 2012.

Posada en marxa del cobrament de la taxa de clavegueram als veïns de Sant Tomàs

Les quotes exigibles per aquesta taxa a la zona turística de Sant Tomàs es liquidaran en dos trimestres:

- 1r trimestre: de l'1 de juliol al 31 d'agost
- 2n trimestre: de l'1 d'octubre al 30 de novembre

Una vegada transcorreguts aquests períodes, si no s'ha realitzat el pagament, l'Ajuntament iniciarà la via de constrenyiment, de manera que els rebuts hauran de ser satisfets amb el recàrrec corresponent.

Com ve essent habitual amb totes les taxes i tributs, l'Ajuntament farà arribar els tríptics dels rebuts abans de l'inici del període de cobrament al domicili fiscal que tenguin dels contribuents. Us informam que la no recepció del tríptics no excusa de no liquidar els rebuts en els terminis establerts. Per tant, per comprovar l'adreça fiscal que l'Ajuntament té de cadascun dels contribuents o per domiciliar els rebuts, us podeu dirigir al Servei de Recaptació de les oficines de l'Ajuntament els dilluns, dimecres i divendres de 9.00h a 14.00h, els dimarts i dijous de 9.00h a 13.00h o al telèfon 971.370110 en el mateix horari.

L'Ajuntament atendrà dubtes i/o reclamacions. Només podeu pagar els rebuts a les oficines bancàries de “La Caixa” i “Sa Nostra”.
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS