Noticies

 
  Signatura del conveni amb l'Associació de comerciants des Migjorn Gran (ACEM) La setmana passada va tenir lloc la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de Comerciants des Migjorn Gran.

La batlessa; Antonia Camps Florit junt amb el president de l'associació; Antonio Riudavets Florit van reunir-se per fer efectiu el mencionat Conveni.

L'Ajuntament atorgarà un màxim de 6.000 € per tal que l'entitat disposi del finançament necessari al llarg de l'exercici econòmic per al desenvolupament ordinari de les seves activitats, per la seva part, l'Associació es compromet a realitzar activitats d'animació comercial al nucli urbà.
 
  Signada l'escriptura de compra-venda del solar de l'Av Binicudrell, 17 Avui matí, 26 d’octubre s’ha signat l’escriptura de compra venta del solar situat a l’Av Binicudrell, 17. L’Ajuntament ha adquirit el mencionat solar per un total de 200.000 € que seran abonats al llarg dels pròxims quatre anys; l’any 2020 s’abonaran 25.000 €, l’any 2021 75.000 €, l’any 2022 50.000 € i l’any 2023 els 50.000 € restants.
Amb aquesta propietat, l’ajuntament ja podrà signar el conveni amb l’IBAVI per tal de destinar el solar per a la promoció i construcció d’habitatge públic.
 
  Canvi de fusterires del Col·legi públic Francesc d'albranca L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals del Govern de les Illes Balears va adjudicar a l'empresa Conrado y Asociados, SA l'execució de la substitució de les fusteries exteriors del Col·legi Públic Francesc d'Albranca, obres que s'han iniciat aquesta setmana. Aquesta obra suposa una inversió de 136.425,01 € Iva inclòs, assumit el 100% per l'IBISEC.

Una vegada les fusteries estiguin substituïdes l'ajuntament pintarà tot l'exterior de l'edifici.
 
  Rejuntat de paviment del Carrer Major, tram sud Els treballs d'abeurat del carrer Major, tram sud han començat. L'empresa migjornera Construccions Eulope és l'encarregada d'executar-ho.
 
  Es pinten els exteriors del cementiri municpial La brigada municipal comença el pintat dels exteriors del cementiri. La batlessa comenta que era una feina molt necessaria ja que feia més de vuit anys que no es pintava.
 
  ABAQUA treu a licitació les obres per la construcció d'una nova estació de bombeig as Migjorn Gran El pasado día 08-07-2020 la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental procedió a la licitación del proyecto denominado “Obras de la nueva EBAR de “Es Migjorn Gran”. Dicho proyecto tiene un coste de 434.550,75 €, y está financiado con fondos del impuesto turístico sostenible. Las obras a realizar son:
• Construcción de una tubería de gravedad
• Construcción de la línea de BT
• Construcción de muros perimetrales y rellenos
• Construcción del pozo de bombeo y caseta
• Instalación de los diferentes equipos electromecánicos e instalaciones auxiliares.
• Conexión de la nueva estación de bombeo a la red de saneamiento
• Demolición de la antigua estación de bombeo.
La redacción y posterior licitación del proyecto es fruto de la petición del Ayuntamiento de Es Migjorn, para solucionar los constantes vertidos de aguas residuales que se producen de manera habitual en la (Estación de Bombeo), que impulsa las aguas residuales hasta la Estación Depuradora.
La licitación del proyecto pone punto final a un largo proceso de tramitación iniciado el 3 de agosto de 2018 con la firma de un convenio, entre el Ayuntamiento des Migjorn y la Conselleria de Medioambiente, Agricultura y Pesca de les Illes Balears.
Una de las primeras actuaciones del actual equipo de Gobierno fue ponerse en contacto con la ABAQUA para reclamar la urgente licitación del proyecto, programando una reunión que finalmente se efectuó, el pasado trece de marzo, asistiendo a dicha reunión el gerente de ABAQUA, Sr. Guillem Rosselló y la Alcaldesa de Es Migjorn Gran acompañada por el regidor de urbanismo, acordando dar la máxima prioridad al proyecto consiguiendo el compromiso de la de ABAQUA para que se licitara antes del mes de agosto.
Este proyecto junto con las actuaciones ejecutadas en el marco de las obras de mejora de las calles de la población, donde se incluyeron toda un serie de mejoras en las redes de saneamiento y pluviales, como la mejora de la red de aguas residuales o la separación de las aguas pluviales de las aguas residuales en todas las calles en que se actuó, propiciando que el 80% de la red, estén separadas, aguas residuales de aguas pluviales, permitirá solucionar definitivamente el problema de los vertidos que de una manera habitual se venían produciendo en la salida de la población, vertiendo directamente sobre la carretera ME-18 dirección Santo tomas provocando un gran impacto visual.
 
  Signatura del protocol per a la promoció d'habitatge públic as Migjorn Gran Dimecres 17 de juny va tenir lloc la signatura d'un protocol per a la promoció d'habitatge públic as Migjorn Gran

El president de l'IBAVI i Conseller de mobilitat i habitatge del Govern Balear, Sr. Marc Pons va desplaçar-se fins as Migjorn on també va assitir-hi la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, com a mostra de recolzament per part del CIM.

El Saló Verd va ser testimoni d'aquesta signatura, una signatura que es converteix en una primera passa per tal que Es Migjorn Gran disposi en un futur no molt llunyà de pisos de protecció oficial.

L'Ajuntament per la seva part, preveu que entre els mesos de setembre-octubre pugui adquirir el solar situat a l'Av Binciudrell on s'hi preveu aquesta construcció. Posteriorment, aquest solar serà cedit a l'IBAVI per tal que després de la signatura del corresponent conveni, l'IBAVI liciti les obres i les dugui a terme el pròxim any 2021.

La batlessa des Migjorn Gran, Antonia Camps agraeix al Conseller l'interès demostrat des del primer minut alhora que remarca l'esforç que suposarà per l'ajuntament l'adquisició d'aquest solar, esforç però, que val la pena que l'administració local faixi pel futur del nostre poble i dels nostres veïns.
 
  Signatura del conveni amb l'associació Amics de l'Art des Migjorn Gran Signat el conveni amb l'associació Amics de l'Art des Migjorn Gran L'Ajuntament es compromet a fer una aportació màxima de 3.000 € per aquest any 2020 i a la cessió de l'ús del local situat al carrer Major, 66
 
1234
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS