Liquidació del pressupost 2016 L’Ajuntament des Migjorn Gran ha tancat l'exercici 2016 amb molt bona nota. Al Ple ordinari celebrat dijous 30 de març es va donar compta de la liquidació del Pressupost de l'any passat.

El romanent de tresoreria per a despeses generals o romanents de lliure disposició ha estat de 1.962.272,52€. Hem recaptat 673.575,20 € més del que s’havia pressupostat.

El romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat ha estat de 430.728,05€. Hem incorporat els 343.070,43€ del conveni amb Agrytursa per l'aprofitament de la parcel·la hotelera i s'ha vinculat al capítol 6 de despeses per poder aprovar i executar un projecte de millores als carrers del casc antic (Mirada del Toro, Sant Llorenç, Bernat Alzina, Sa Plaça, Sant Jaume, Nou i Es Carritxaret) Les millores consisteixen en fer una xarxa nova de recollida de pluvials, baratar les tuberies d'aigua potable, eliminar el cablejat (Endesa, telefònica, enllumenat públic) dels encreuaments dels carrers i asfaltar tots els carrers. La resta es destinarà als projectes ja aprovats dins l'any passat.

Afegir que el saldo als bancs en el moment de firmar el decret de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 (22-03-17) era de 2.363.860,46€.

Un altre projecte per executar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals o romanent de lliure disposició (1.962.272,52€) és el de la peatonalització d'un tram del carrer Major, concretament el que va de Sa Plaça fins es Cap de la Vila.

Aquest projecte contempla baratar tots els serveis existents (xarxa de clavegueram, aigua potable) i afegir-ne de nous (xarxa de pluvials, gas natural, fibra òptica, etc)

Hem de destacar que l'asfaltat es baratarà per un adoquinat molt semblant al que hi ha als carrers peatonals del casc antic.
 

Liquidació del pressupost 2016

L’Ajuntament des Migjorn Gran ha tancat l'exercici 2016 amb molt bona nota. Al Ple ordinari celebrat dijous 30 de març es va donar compta de la liquidació del Pressupost de l'any passat.

El romanent de tresoreria per a despeses generals o romanents de lliure disposició ha estat de 1.962.272,52€. Hem recaptat 673.575,20 € més del que s’havia pressupostat.

El romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat ha estat de 430.728,05€. Hem incorporat els 343.070,43€ del conveni amb Agrytursa per l'aprofitament de la parcel·la hotelera i s'ha vinculat al capítol 6 de despeses per poder aprovar i executar un projecte de millores als carrers del casc antic (Mirada del Toro, Sant Llorenç, Bernat Alzina, Sa Plaça, Sant Jaume, Nou i Es Carritxaret) Les millores consisteixen en fer una xarxa nova de recollida de pluvials, baratar les tuberies d'aigua potable, eliminar el cablejat (Endesa, telefònica, enllumenat públic) dels encreuaments dels carrers i asfaltar tots els carrers. La resta es destinarà als projectes ja aprovats dins l'any passat.

Afegir que el saldo als bancs en el moment de firmar el decret de la liquidació pressupostària de l'exercici 2016 (22-03-17) era de 2.363.860,46€.

Un altre projecte per executar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals o romanent de lliure disposició (1.962.272,52€) és el de la peatonalització d'un tram del carrer Major, concretament el que va de Sa Plaça fins es Cap de la Vila.

Aquest projecte contempla baratar tots els serveis existents (xarxa de clavegueram, aigua potable) i afegir-ne de nous (xarxa de pluvials, gas natural, fibra òptica, etc)

Hem de destacar que l'asfaltat es baratarà per un adoquinat molt semblant al que hi ha als carrers peatonals del casc antic.

Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS