MERCAT DE NIT "DIMARTS AS MIGJORN" 2021

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ AL MERCAT
“DIMARTS as MIGJORN” - ESTIU 2021

El conegut com mercat de nit «Dimarts as Migjorn» esta obert a tothom, especialment per el producte local de quilòmetre 0. Per potenciar i donar estaló, a la riquesa tant artesanal, com alimentaria menorquina.L’ intenció es que participi tota aquella gent que treballa en productes fets a Menorca.
Els motius que han motivat aquest canvi de proposta ha estat, per un costat, la saturació de l’oferta de mercats de nit a Menorca i, per un altre costat, la constant necessitat de renovar-se i de diferenciar-se d’altres propostes estivals.

Els «Dimarts as Migjorn» inclourà tot tipus d’espectacles, actuacions musicals, passacarrers... i també un mercat de productes d’interès pel públic i familiar.
El calendari del festival serà des del 6 de juliol fins el 31 d’agost.

INSCRIPCIÓ
Termini: del 3 al 31 de maig, ambdós inclosos.
Documentació a presentar (es pot descarregar a www.ajmigjorngran.org)
- Sol·licitud d’inscripció i declaració responsable (signades!)
- Fotocòpia DNI o passaport
- Fotografia mida carnet de la persona o persones que atendran la parada
- Fotografies dels productes (es recomana enviar-les per mail). Només es podran vendre aquells productes que s’hagin inclòs en la inscripció.
- Fotocòpia de: la carta mestra artesà, artesà i Sello de garantia de qualitat (en cas que es tengui, Açò no descalcifica, però si que dona punts per obtenir una plaça). No s’accepta la sol·licitud de tramitació.
- Si es té, certificat d’estar donant d’alta com autònom.
Entregar documentació via mail a mercatmigjorn2014@gmail.com Per aquelles persones que tinguin dificultat, per entregar la documentació via e-mail, Es podran posar en contacte amb l’organitzador per mitja de Wassap 616869911 identificant-se i especificant els motius. I es cercarà una solució per rebre la documentació.CRITERIS DE SELECCIÓ
Tindran preferència a l’hora de seleccionar els venedors, aquells que:
- Disposin de la carta: Mestre Artesa, d’artesà i disposin del sello de garantia de qualitat
- Siguin parades de productes agroalimentaris
- Siguin parades de productes adreçats al públic en general.(roba, joguines, complements...)

LLISTAT ADMESOS
Dilluns 7 de juny es penjarà a la web www.ajmigjorngran.org el llistat de persones seleccionades i el llistat de les persones que queden en reserva.
Dijous 10 de juny es farà una reunió informativa per a tots els venedors. S’informarà de les novetats del mercat, així com de la distribució dels venedors.

TARIFA
S’estableix una tarifa única de 60€ per a tot l’estiu.
Els seleccionats disposaran fins dia 17 de juny per fer el pagament i confirmar la seva plaça al mercat. Fent arribar al e-mail mercatmigjorn2014@gmail.com el justificant de la transferència.

Per qualsevol consulta, es pot escriure a mercatmigjorn2014@gmail.com

Associació de Comerciants des Migjorn (ACEM)

 

MERCAT DE NIT "DIMARTS AS MIGJORN" 2021

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ AL MERCAT
“DIMARTS as MIGJORN” - ESTIU 2021
El conegut com mercat de nit «Dimarts as Migjorn» esta obert a tothom, especialment per el producte local de quilòmetre 0. Per potenciar i donar estaló, a la riquesa tant artesanal, com alimentaria menorquina.L’ intenció es que participi tota aquella gent que treballa en productes fets a Menorca.
Els motius que han motivat aquest canvi de proposta ha estat, per un costat, la saturació de l’oferta de mercats de nit a Menorca i, per un altre costat, la constant necessitat de renovar-se i de diferenciar-se d’altres propostes estivals.
Els «Dimarts as Migjorn» inclourà tot tipus d’espectacles, actuacions musicals, passacarrers... i també un mercat de productes d’interès pel públic i familiar.
El calendari del festival serà des del 6 de juliol fins el 31 d’agost.

INSCRIPCIÓ
Termini: del 3 al 31 de maig, ambdós inclosos.
Documentació a presentar (es pot descarregar a www.ajmigjorngran.org)
- Sol·licitud d’inscripció i declaració responsable (signades!)
- Fotocòpia DNI o passaport
- Fotografia mida carnet de la persona o persones que atendran la parada
- Fotografies dels productes (es recomana enviar-les per mail). Només es podran vendre aquells productes que s’hagin inclòs en la inscripció.
- Fotocòpia de: la carta mestra artesà, artesà i Sello de garantia de qualitat (en cas que es tengui, Açò no descalcifica, però si que dona punts per obtenir una plaça). No s’accepta la sol·licitud de tramitació.
- Si es té, certificat d’estar donant d’alta com autònom.
Entregar documentació via mail a mercatmigjorn2014@gmail.com Per aquelles persones que tinguin dificultat, per entregar la documentació via e-mail, Es podran posar en contacte amb l’organitzador per mitja de Wassap 616869911 identificant-se i especificant els motius. I es cercarà una solució per rebre la documentació.CRITERIS DE SELECCIÓ
Tindran preferència a l’hora de seleccionar els venedors, aquells que:
- Disposin de la carta: Mestre Artesa, d’artesà i disposin del sello de garantia de qualitat
- Siguin parades de productes agroalimentaris
- Siguin parades de productes adreçats al públic en general.(roba, joguines, complements...)

LLISTAT ADMESOS
Dilluns 7 de juny es penjarà a la web www.ajmigjorngran.org el llistat de persones seleccionades i el llistat de les persones que queden en reserva.
Dijous 10 de juny es farà una reunió informativa per a tots els venedors. S’informarà de les novetats del mercat, així com de la distribució dels venedors.

TARIFA
S’estableix una tarifa única de 60€ per a tot l’estiu.
Els seleccionats disposaran fins dia 17 de juny per fer el pagament i confirmar la seva plaça al mercat. Fent arribar al e-mail mercatmigjorn2014@gmail.com el justificant de la transferència.

Per qualsevol consulta, es pot escriure a mercatmigjorn2014@gmail.com

Associació de Comerciants des Migjorn (ACEM)

Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS