Gestions i serveis

Llicència de primera ocupació


Objecte del Tràmit: Atorgar o denegar la llicència de primera ocupació sol·licitada
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Ciutadans, empreses i entitats
Requisits a complir: Presentar la documentació requerida
Documentació a presentar: 1. Fotocopia de la llicència municipal d’obres
2. Certificat final d’obra i habitabilitat expedit pel facultatiu director de les obres i visat pel Col·legi Oficial
corresponent
3.Fotocòpia de la sol·licitud d’alta de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
4. Llibre d’instruccions d’ús i manteniment d’edificis
5. Resum dels controls d’obra realitzats (si escau

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència de primera ocupació
Terminis de ciutadà: En el cas de deficiències 15 dies
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: 1) Fins a 100m2 de superfície: 20,00€. 2) De 100 a 150m2: 34 €. 3) Més de 150m2: 68,00 €.
Resposta al ciutadà: Correu postal o en persona
Marc Legal: Llei 10/1990 de 23 d'octubre de Disciplina Urbanística
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS