Gestions i serveis

Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents majors


Objecte del Tràmit: Atorgar la llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents majors demanada
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Ciutadans, empreses i entitats
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud
Documentació a presentar: 1. Instància amb la descripció de l'activitat que es pretén realitzar. (Document original).
2. Dos exemplars del projecte tècnic corresponent del realment executat. (Document original).
3. Dos exemplars del certificat del tècnic director degudament visat. (Document original).
4. Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent. (Document fotocopiat).
5. Acreditament documental d'estar en possessió de les autoritzacions administratives sectorials pertinents pel funcionament de l'activitat. (Document fotocopiat).
6. Acreditament documental per part del tècnic director que les variaciones entre el permís d'instal·lació i els elements executats, si escau, no són substancials. (Document original).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents majors
Terminis de ciutadà: En el cas de deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Taxa: 100% quota mínima de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Resposta al ciutadà: Correu postal o en persona
Marc Legal: Llei 16/2006 de 17 d'octubre del Règim Jurídic de les llicències integrades d'activitats de les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS