Gestions i serveis

Llicència d'instal·lació d'activitats permanents menors


Objecte del Tràmit: Atorgar la llicència d'instal·lació d'activitats permanents menors demanada
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Ciutadans, empreses i entitats
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud
Documentació a presentar: 1. Instància amb la descripció de l'activitat que es pretén realitzar. (Document original).
2. Dos exemplars de la fitxa ressenyada al títol VI de l'annex II de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre de Règim Jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi professional. (Document original).
3. Escriptura de propietat, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat. (Document fotocopiat).
4. DNI del promotor o representant. (Document fotocopiat).
5. Declaració d'alta en el cens de l'IAE. (Document fotocopiat).
6. Llicències , autoritzacions i dictàmens previs. (Document fotocopiat).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència d'instal·lació d'activitats permanents menors
Terminis de ciutadà: En cas de dificiències 10 dies
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: Taxa: 100% quota mínima de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Resposta al ciutadà: Correu postal o en persona
Marc Legal: Llei 16/2006 de 17 d'octubre de Règim Jurídic de les llicències integrades d'activitats de les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS