Gestions i serveis

Comunicació prèvia d'inici d'obres
Tramitar

Objecte del Tràmit: Realitzar una comunicació prèvia d'inici d'obres
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l'obra
Requisits a complir: Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o que no precisen de projecte, i que es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici als supòsits previstos a la Llei 12/2017, entre ells:

* Obres que afectin elements catalogats o protegits
* Obres situades en sòl rústic protegit
* Obres de legalització
* Tancament de solars
* Modificació dels tancaments existents

TRÀMIT ON LINE DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES:

ÉS NECESSARI DISPOSAR DE PIN DE CARPETA CIUTADANA O DE DNI ELECTRÒNIC

EN QUINS EMPLAÇAMENTS ES POT FER EL TRÀMIT ON LINE?

Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà. S’exceptuen:
* Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral sotmeses a informe previ de l'administració competent.
* Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

QUIN TIPUS DE COMUNICACIONS PRÈVIES ES PODEN TRAMITAR ON LINE?

Obres a habitatges o locals:

1) Obres en façana:
*Repicats, arrebossats i pintats de parets. Condició de colors per al centre històric: la façana es pintarà en color blanc o en tons clars de les gammes ocre i gris.
*Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions. Condició de fusteria per al centre històric: la fusteria exterior serà de color verd fosc, de forma i característiques tradicionals i amb les mides actuals.
*Instal·lar comptadors en façana.
*Canviar o posar sòcol. Condició de sòcol per al centre històric: el sòcol serà de pedra natural de textura mate.
*No estan permesos els aplacats, els revestiments tipus Gresite o alicatats, ni el bloc de formigó o el totxo ceràmic vists.

2) Obres en cobertes:
* Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
*Aïllament de cobertes.

3) Obres en els interiors dels edificis:
*Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets, en cuines, banys o altres dependències.
* Pavimentació o substitució de paviments, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar falsos sostres o cel rasos, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar instal·lacions, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar sanitaris, en cuines, banys o altres dependències.
*Construir o renovar fossa sèptica.
*Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada (sempre que no suposin una alteració substancial de la façana existent).

4) Obres en els exteriors dels edificis:
*Treballs de jardineria.
*Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
*Pavimentar pati o terrasses descobertes.
*Renovar revestiment de piscina.

6) Obres a la via pública:
* Reparació de fugues o avaries d'escomeses de serveis. Condicions per a obres a la via pública: es reposaran correctament els paviments afectats de la via pública; s'avisarà a la brigada municipal d'obres i a la Policia Local abans d'efectuar les obres.

Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar a través de sol·licitud presencial.

Documentació a presentar: Documentació a presentar:
* COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB TRÀMIT PRESENCIAL
- Instància de comunicació prèvia correctament omplerta
- Pressupost redactat pel contractista
- Plànol indicant les obres a realitzar
- Fotografia
- Comunicació del constructor

Documentació addicional per obres relacionades amb una llicència d’activitat ja existent:
- Declaració del titular sobre si les obres a realitzar són substancials o no per a l'activitat

Si es tracta de llicències d’obres destinades a iniciar una nova activitat:
1- En el cas d’activitats permanents innòcues, menors o modificacions, s’ha de realitzar una comunicació d’inici d’obra per activitat (art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears)
2- En el cas d’activitats permanents majors, s’ha de sol·licitar el permís d'instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971370110
Per correu: Pla de l'Església, 3
Per FAX (només informació): 971370372
Correu electrònic: general@ajmigjorngran.org
Altres: TRAMIT ON LINE
Plana web: www.ajmigjorngran.org
Què ha de demanar el ciutadà: Comunicació prèvia d'inici d'obres
Terminis de ciutadà: En cas de deficiències 15 dies
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Impost: 2,4% del pressupost. Taxa: 1,5% del pressupost amb un mínim de 90 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Article 136 de la Llei 2/2014
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a l'Ajuntament.

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.

El promotor està obligat a exhibir en el lloc de l'obra una còpia de la comunicació prèvia que s'ha de poder llegir clarament durant el temps que duri l'actuació (Art. 157 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears).

 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS