Gestions i serveis

Llicència d'obra amb projecte tècnic
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres que precisen projecte
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l'obra.
Requisits a complir: Les obres que precisen projecte són les que impliquen la direcció d’un tècnic facultatiu. Amb caràcter general, són les que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals; i que afectin al disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions. D’acord a l’art. 43 del PGOU són les:

1) Edificacions de nova planta d’edificis, instal·lacions i piscines

2) Obres de rehabilitació: millora, modificacions i reforç estructurals; increment de les comunicacions verticals; incorporació d’aparcaments a la planta baixa.

3) Obres de gran reforma, que no derrueixen l’edificació existent però superen les delimitacions de les obres rehabilitació.

Documentació a presentar: - Sol·licitud de llicència d’obres amb projecte correctament omplerta

Documentació per projectes bàsics:
- Projecte bàsic (en format digital)
- Full de dades estadístiques d’edificació i habitatge del Ministeri de Foment
- Valoració de residus de construcció o demolició (documentació per projecte bàsics) i plànol de situació dels contenidors de recollida i gestió RCD.
- Annex de memòria urbanística

Documentació addicional per a projectes d'execució:
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic superior
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic de grau mitjà
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari
- Comunicació de l’empresa constructora
- Projecte integral de telecomunicacions, en cas que sigui necessari
- Valoració de la gestió residus de construcció o demolició, plànol de situació dels contenidors de recollida i gestió RCD i contracte amb un gestor autoritzat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971370110
Per correu: Pla de l'església, 3.
Per FAX (només informació): 971370372
Correu electrònic: general@ajmigjorngran.org
Altres: TRAMIT ON LINE
Plana web: www.ajmigjorngran.org
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència d'obres amb projecte
Terminis de ciutadà: En cas de deficiències 15 dies
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Impost: 2,4% del pressupost. Taxa: 1,5% del pressupost amb un mínim de 90 €.
Resposta al ciutadà: Correu postal o en persona
Marc Legal: Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística.
Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local.
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (1955).

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a l'Ajuntament.

El promotor està obligat a exhibir en el lloc de l'obra una còpia del cartell de la llicència d'obres durant tot el temps que duri l'actuació.

 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS