Gestions i serveis

Certificat d'exempció d'un tribut


Objecte del Tràmit: Expedir certificat d'un tribut exempt de pagament per part d'un ciutadà
Àmbit de responsabilitat: Departament de Recaptació
Qui ho pot demanar: Ciutadans
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud
Documentació a presentar: Instància sol·licitant el certificat d'exempció d'un tribut
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Certificat d'exempció d'un tribut
Terminis de ciutadà: No hi ha terminis
Terminis de l'administració: al moment
Tarifes aplicables: 0,00 €
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
Marc Legal: Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança fiscal municipal reguladora del tribut en qüestió.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS