Gestions i serveis

Alta gual


Objecte del Tràmit: Autoritzar gual permanent a una entrada de vehicles
Àmbit de responsabilitat: Departament de Recaptació
Qui ho pot demanar: Ciutadans, empreses i entitats
Requisits a complir: Ser un contribuent que tengui un garatge destinat a entrada de vehicles
Documentació a presentar: Instància sol·licitant el gual per al garatge
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació): 971 37 01 10
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació): 971 37 03 72
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Sol·licitud alta gual
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 20,00€
Resposta al ciutadà: En persona o per correu postal
Marc Legal: Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Municipal reguladora de la taxa per a entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS