Gestions i serveis

Instància genèrica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Presentació de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada a l'Ajuntament des Migjorn Gran.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Es necessita disposar d'un certificat digital admès (DNI electrònic, certificat de la FNMT, etc.) o de PIN ciutadà per identificar-se i iniciar una sol·licitud. Es necessita disposar d'un certificat digital admès per signar i enviar la sol·licitud. En el cas d'actuar com a representant, s'ha de disposar d'un certificat digital que inclogui la representació o bé s'ha d'adjuntar a la sol·licitud el document de representació en format PDF signat electrònicament per part de la persona a qui representa.
Documentació a presentar: Sol·licitud (formulari electrònic) i documents adjunts, si escau.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació): 971370110
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: general@ajmigjorngran.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=56
Què ha de demanar el ciutadà: Emplenar les dades requerides del formulari electrònic, adjuntar documents amb el format admès (si escau) i signar l'enviament (es requereix certificat digital).

Terminis de ciutadà: Cap, excepte en el cas en què l'objecte de la sol·licitud estigui subjecte a un termini.
Terminis de l'administració: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Segons quin sigui l'objecte de la sol·licitud por requerir el pagament d'una taxa.
Resposta al ciutadà: Carpeta ciutadana (notificació electrònica). Si desitja rebre la resposta en paper s'ha d'indicar.
Marc Legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Sentit del Silenci Administratiu: Dependrà de l'objecte de la sol·icitud
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS