Gestions i serveis

Llicència d'obra sense projecte tècnic
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres que no pot ser objecte de comunicació prèvia i no precisa projecte
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Obres que no precisen de projecte i que no es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
Documentació a presentar: - Sol·licitud de llicència d’obra sense projecte correctament omplerta
- Pressupost redactat pel contractista
- Plànol indicant les obres a realitzar
- Comunicació del constructor
- Fotografies

Documentació addicional per obres relacionades amb una llicència d’activitat ja existent:
- Declaració del titular sobre si les obres a realitzar són substancials o no per a l'activitat

Si es tracta de llicències d’obres destinades a iniciar una nova activitat:
1- En el cas d’activitats permanents innòcues, menors o modificacions, s’ha de realitzar una comunicació d’inici d’obra per activitat (art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears)
2- En el cas d’activitats permanents majors, s’ha de sol·licitar el permís d'instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971370110
Per correu: Pla de l'Església, 3
Per FAX (només informació): 971370372
Correu electrònic: general@ajmigjorngran.org
Altres: TRAMIT ON LINE
Plana web: www.ajmigjorngran.org
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència d'obres sense projecte
Terminis de ciutadà: En cas de deficiències 15 dies
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Impost: 2,4% del pressupost. Taxa: 1,5% del pressupost amb un mínim de 90 €
Resposta al ciutadà: Correu postal o en persona
Marc Legal: Article 136 de la Llei 2/2014
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a l'Ajuntament.

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.

El promotor està obligat a exhibir en el lloc de l'obra una còpia de la llicència d'obres sense projecte, durant tot el temps que duri l'actuació.

 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS