Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Pagar l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici en curs per poder sol·licitar la matriculació (o la certificació d’aptitud per circular) d’un vehicle a les oficines de Trànsit.
Àmbit de responsabilitat: Recaptació
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu de l’impost (persona que ha de figurar com a titular del vehicle en el permís de circulació).
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Còpia DNI o NIF del titular del vehicle
- Còpia fitxa tècnica del vehicle
- Justificant de pagament

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació): 971370110
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació): 971370372
Correu electrònic: bmulero@ajmigjorngran.org
Altres:
Plana web: www.ajmigjorngran.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 30 dies des de la data d’adquisició o de reforma del vehicle
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les aprovades per l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 92 a 99).
Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS