Noticies 

 
  Inauguració de la Sala d'exposicions L'Ajuntament us convida el pròxim divendres 11 de deseembre a les 19.00 hores a la inauguració de la Sala d'exposicions ubicada al local situat al Carrer Major, 66 i carrer mirada del Toro, 7 (Antiga carnisseria i antiga peixateria).
A l'acte hi assistirà l'Associació d'Amics de l'Art, que seran els encarregats de lagestió de la mencionada Sala.
Es prendran les mesures sanitàries pertinents i l'entrada i sortida estarà controlada en funció de l'afluència de gent.
Us esperam !
 
  Signatura del conveni amb l'Associació de comerciants des Migjorn Gran (ACEM) La setmana passada va tenir lloc la signatura del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de Comerciants des Migjorn Gran.

La batlessa; Antonia Camps Florit junt amb el president de l'associació; Antonio Riudavets Florit van reunir-se per fer efectiu el mencionat Conveni.

L'Ajuntament atorgarà un màxim de 6.000 € per tal que l'entitat disposi del finançament necessari al llarg de l'exercici econòmic per al desenvolupament ordinari de les seves activitats, per la seva part, l'Associació es compromet a realitzar activitats d'animació comercial al nucli urbà.
 
  Signada l'escriptura de compra-venda del solar de l'Av Binicudrell, 17 Avui matí, 26 d’octubre s’ha signat l’escriptura de compra venta del solar situat a l’Av Binicudrell, 17. L’Ajuntament ha adquirit el mencionat solar per un total de 200.000 € que seran abonats al llarg dels pròxims quatre anys; l’any 2020 s’abonaran 25.000 €, l’any 2021 75.000 €, l’any 2022 50.000 € i l’any 2023 els 50.000 € restants.
Amb aquesta propietat, l’ajuntament ja podrà signar el conveni amb l’IBAVI per tal de destinar el solar per a la promoció i construcció d’habitatge públic.
 
  Canvi de fusterires del Col·legi públic Francesc d'albranca L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals del Govern de les Illes Balears va adjudicar a l'empresa Conrado y Asociados, SA l'execució de la substitució de les fusteries exteriors del Col·legi Públic Francesc d'Albranca, obres que s'han iniciat aquesta setmana. Aquesta obra suposa una inversió de 136.425,01 € Iva inclòs, assumit el 100% per l'IBISEC.

Una vegada les fusteries estiguin substituïdes l'ajuntament pintarà tot l'exterior de l'edifici.
 
  Rejuntat de paviment del Carrer Major, tram sud Els treballs d'abeurat del carrer Major, tram sud han començat. L'empresa migjornera Construccions Eulope és l'encarregada d'executar-ho.
 
  Es pinten els exteriors del cementiri municpial La brigada municipal comença el pintat dels exteriors del cementiri. La batlessa comenta que era una feina molt necessaria ja que feia més de vuit anys que no es pintava.
 
  ABAQUA treu a licitació les obres per la construcció d'una nova estació de bombeig as Migjorn Gran El pasado día 08-07-2020 la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental procedió a la licitación del proyecto denominado “Obras de la nueva EBAR de “Es Migjorn Gran”. Dicho proyecto tiene un coste de 434.550,75 €, y está financiado con fondos del impuesto turístico sostenible. Las obras a realizar son:
• Construcción de una tubería de gravedad
• Construcción de la línea de BT
• Construcción de muros perimetrales y rellenos
• Construcción del pozo de bombeo y caseta
• Instalación de los diferentes equipos electromecánicos e instalaciones auxiliares.
• Conexión de la nueva estación de bombeo a la red de saneamiento
• Demolición de la antigua estación de bombeo.
La redacción y posterior licitación del proyecto es fruto de la petición del Ayuntamiento de Es Migjorn, para solucionar los constantes vertidos de aguas residuales que se producen de manera habitual en la (Estación de Bombeo), que impulsa las aguas residuales hasta la Estación Depuradora.
La licitación del proyecto pone punto final a un largo proceso de tramitación iniciado el 3 de agosto de 2018 con la firma de un convenio, entre el Ayuntamiento des Migjorn y la Conselleria de Medioambiente, Agricultura y Pesca de les Illes Balears.
Una de las primeras actuaciones del actual equipo de Gobierno fue ponerse en contacto con la ABAQUA para reclamar la urgente licitación del proyecto, programando una reunión que finalmente se efectuó, el pasado trece de marzo, asistiendo a dicha reunión el gerente de ABAQUA, Sr. Guillem Rosselló y la Alcaldesa de Es Migjorn Gran acompañada por el regidor de urbanismo, acordando dar la máxima prioridad al proyecto consiguiendo el compromiso de la de ABAQUA para que se licitara antes del mes de agosto.
Este proyecto junto con las actuaciones ejecutadas en el marco de las obras de mejora de las calles de la población, donde se incluyeron toda un serie de mejoras en las redes de saneamiento y pluviales, como la mejora de la red de aguas residuales o la separación de las aguas pluviales de las aguas residuales en todas las calles en que se actuó, propiciando que el 80% de la red, estén separadas, aguas residuales de aguas pluviales, permitirá solucionar definitivamente el problema de los vertidos que de una manera habitual se venían produciendo en la salida de la población, vertiendo directamente sobre la carretera ME-18 dirección Santo tomas provocando un gran impacto visual.
 
  Suspensió de les Festes Accedeix al ban municipal
 
  Signatura del protocol per a la promoció d'habitatge públic as Migjorn Gran Dimecres 17 de juny va tenir lloc la signatura d'un protocol per a la promoció d'habitatge públic as Migjorn Gran

El president de l'IBAVI i Conseller de mobilitat i habitatge del Govern Balear, Sr. Marc Pons va desplaçar-se fins as Migjorn on també va assitir-hi la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, com a mostra de recolzament per part del CIM.

El Saló Verd va ser testimoni d'aquesta signatura, una signatura que es converteix en una primera passa per tal que Es Migjorn Gran disposi en un futur no molt llunyà de pisos de protecció oficial.

L'Ajuntament per la seva part, preveu que entre els mesos de setembre-octubre pugui adquirir el solar situat a l'Av Binciudrell on s'hi preveu aquesta construcció. Posteriorment, aquest solar serà cedit a l'IBAVI per tal que després de la signatura del corresponent conveni, l'IBAVI liciti les obres i les dugui a terme el pròxim any 2021.

La batlessa des Migjorn Gran, Antonia Camps agraeix al Conseller l'interès demostrat des del primer minut alhora que remarca l'esforç que suposarà per l'ajuntament l'adquisició d'aquest solar, esforç però, que val la pena que l'administració local faixi pel futur del nostre poble i dels nostres veïns.
 
  Signatura del conveni amb l'associació Amics de l'Art des Migjorn Gran Signat el conveni amb l'associació Amics de l'Art des Migjorn Gran L'Ajuntament es compromet a fer una aportació màxima de 3.000 € per aquest any 2020 i a la cessió de l'ús del local situat al carrer Major, 66
 
  Signatura del conveni amb l'Associació arqueologia Signat el conveni amb l'Associació arqueològica i Patrimoni. L'Ajuntament fa una aportació de 2.000 € destinada a col·laborar amb les activitats en relació a les excavacions al jaciment de Sant Agustí Vell.
 
  Signatura del conveni amb el Col·legi Públic Francesc d'Albranca Signat el conveni amb el Col·legi Públic Francesc d'Albranca. L'Ajuntament aportarà un màxim de 1.500 € per tal de col·laborar amb les despeses de transports per sortides pedagògiques incloses dins el programa escolar.
 
  Signatura del Convevni amb l'Associacío de Pares i Mares Signat el conveni amb l'AMPA. L'Ajuntament es compromet a fer una aportació màxima per aquest any 2020 de 5.000 € per tal de col·laborar amb les activitats extraescolars organitzades per l'associació.
 
  Signatura del conveni amb l'Associació Cultural i Recreativa Signat el conveni amb l'ACR. L'ajuntament farà una aportació màxima de 3.000 € per aquest any 2020 per col·laborar amb les despeses de les activitats que organitza l'Associació. L'ACR engloba el Grup Folklòric Aires des Migjorn i el Grup de Cornetes i Tambors
 
  Passarel·les d'accés a Binigaus arrenjades Un temporal d'aquest hivern va fer malbé la passarel·la d'accés a la platja de Binigaus, a dia d'avui la passarel·la torna estar en bones condicions per tornar accedir-hi.
 
  El carrer Major passa a ser peatonal S'ha habilitat una zona de càrrega i descàrrega al Carrer Bernat Alzina, cantonada carrer Sant Llorenç, per tal que els camions puguin fer la descàrrega del material i entregar-lo als comerços de la zona de Sa Plaça.
Els veïns de la zona podran accedir, sempre que sigui per una causa justificada
 
  Repintat de passos de peatons La urbanització de Sant Tomàs, té des d'aquesta setmana (20 maig) els passos de peatons més visibles ja que s'han repintat tots per tal que es vegin clarament. Per altra banda as Migjorn Gran s'ha marcat un nou pas de peatons a l'av de la mar de manera que el pas a l'altra anda de l'avinguda on s'hi troben els contenidors de fems i reciclatge, sigui més segur.
 
  El bany a les platges a partir de la 2a fase de desescalada Amb l'entrada a la Fase 2 de la desescalada, sembla ser que ja estarà permés banyar-se a les platges, l'ajuntament us informa que a les platges del nostre terme es mantindrà la senyalització amb la bandera vermella fins el pròxim 1 de juny que serà quan disposem del servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme.
 
  Un estiu per crèixer Clica per veure tota la informació
 
  Un Ram per Es Migjorn 2020 Benvolguts vesins i vesines,

Des des l'Ajuntament des Migjorn Gran i l'Escola Francesc d'Albranca volem tornar a celebrar UN RAM PER ES MIGJORN.
Aquest any més que mai ens agradaria que el propòsit del projecte tingués continuïtat, tot i que l'escola no hi pugui participar així com voldria. Ens agradria que voltros agaféssiu el protagonisme d'aquest projecte de poble.
US animam a que adorneu el vostre carrer, portal, balcó, finestra o façana amb plantes i flors i que amb el vostre enginy un any més ens sorpreneu. L'activitat es podria culminar el dissabte 23 de maig.
Esperam que tots els racons des Migjorn Gran quedin ben polits ! Gràcies per participar. Molta salut i alegria !

Ajuntament des Migjorn Gran i mestres del CEIP Francesc d'Albranca
 
  Reunió amb Afers Socials per la construcció d'un geriàtric
El passat 13 de març, la batlessa acompanyada del regidor d'urbanisme van desplaçar-se a Palma on s'havien d'entrevistar amb la consellera d'afers socials; Sra. Fina Santiago. La Consellera i degut a la situació que es començava a iniciar arran de la Covid-19, només va poder atendrel's cinc minuts donant així el relleu al gerent de l'àrea qui va ser l'encarregat d'atendrel's. Tot i així, la batlessa comenta que les gestiones van pel bon camí, de cara a la propera reunió l'ajuntament ha de preparar una sèrie de documentació per tal que a final d'any es pugui signar un conveni entre les dues institucions per la construcció d'un geriàtric al poble des Migjorn Gran..

La intenció de la batlessa és mantenir la nova reunió amb la Consellera per concretar acords reals i directes tan just la situació crítica permeti els viatges entre illes i tan bon punt l'agenda de la consellera permeti mantenir aquesta reunió
 
  Informacions sobres les gestions fetes durant l'estat d'alamar Una vegada sembla ser que la pandèmia dur el camí d'estar controlada, tenint en compte que no ens podem relaxar i que per tant hem de seguir prenent totes les mesures de protecció per tal d'evitar contagis, des de l'equip de govern volem informar uma mica del que s'està fent al respecte.

Esteim treballant amb altres institucions per tal de paliar les conseqüències que d'una manera o altra afectarà a tothom.

Des de l'ajuntament feim feina per tal que aquesta crisi, que ens marcarà a tots i totes, ho faixi en la menor mesura possible. Ens hem reunit amb diferents col·lectius i empreses del poble per coordinar futures accions encaminades a facilitar el retorn a la normalitat del nostre municipi. S'han negociat ajuts amb el Consell Insular de Menorca destinats al comerç i el nostre ajuntament posarà també una partida per tal que els ajuts pel nostre comerç siguin majors.

Està previst tractar a la pròxima comissió corresponent, la modificació de l'ordenança reguladora d'ocupació de la via pública, per tal que els negocis puguin ampliar la seva ocupació de terrasses amb l'espai públic, a més per aquesta temporada, la taxa per aquests tipus d'ocupacions estarà bonificada amb el 100 %

Des de la regidoria d'urbanisme i per tal de no paralitzar l'activitat econòmica del municipi va proposar continuar atorgant llicències d'obres, tot i no poder-se celebrar les comissions d'urbanisme ordinàries, aquestes llicències s'han concedit per decret d'alcaldia, decrets que es donaran compte a la primera comissió que es pugui dur a terme. A més a més han mantingut converses amb petits empresaris del poble per tal que puguin ser empreses del poble les que executin algunes obres municipals.

Des de la regidoria de Serveis Socials i des del primer dia en que es va decretar l'estat d'alarma a tot el territori, ha estat coordinant junt amb el personal de l'àrea social, l'ajuda a totes aquelles persones i famílies més vulnerables i que en tot moment han estat ateses. Es continua treballant per tal que ningú es quedi sense l'oportuna atenció i ajuda.

Des de la regidora de cultura es manté un fil directe amb els diferents músics i artistes professionals del nostre poble i s'està estudiant un nou model de concerts per aquest estiu.

Aprofitant que la biblioteca no ha pogut rebre la visita d'amants de la lectura, s'ha fet una neteja a fons. Hi trobareu nous llibres i nou mobiliari així com nous espais, un d'ells on hi trobareu tot un recull de llibres sobre Es Migjorn Gran i Menorca.

Pel que afecta al comerç s'està en contacte amb els comerciant i petits empresaris de tal manera que en tot moment estan informats de tot el referent a la Covid19 a la vegada que tramita amb ells ajudes concretes per tal de paliar i fer front a la greu situació.
S'està creant el projecte "Es Migjorn comercial" on s'informarà dels productes i serveis que els comerços, empreses, hotels i restaurants del poble ens ofereixen. Aniran sortint nous projectes i idees per tal de fomentar el consum del producte local i contribuir al comerç local.

Des de la regidoria d'esports i joventut connjuntament amb el Consell Insular de Menorca, a través d'unes enquestes per tal de conèixer de primera mà les conseqüències d'aquesta crisi està treballant per tal de poder trobar les mesures d'actuació més adecuades.

Des de la regidoria d'hisenda s'estan estudiant una serie de mesures encaminades a adaptar el pressupost actual per tal de poder ajudar a fer front a la situació actual. Es va acordar deixar de cobrar les quotes de totes aquelles activitats que degut a l'estat d'alarma es van haver de deixar d'oferir, com són les quotes de l'escoleta infantil Xibit, l'escola de música, les activitats esportives del poliesportiu així com les quotes del centre de dia de les persones que ocupaven places municipals i es preveu la compensació o bé la devolució de la part proporcional de les quotes abonades del mes de març. S'està modificant també el calendari previst pel pagament dels imposts de Ibi, fems i demés taxes, de tal manera que la primera fracció de l'ibi 2020 que s'havia de començar a recaptar el passat 15 d'abril i fins el 15 de juny, ha estat posposat. S'informarà de les noves dades una vegada l'estat d'alarma s'hagi suspès.

Seguim treballant pel poble i pel bé de totes les persones que hi vivim.

Equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn
 
  Proposta al Fons Menorquí de Cooperació
La baltessa des Migjorn Gran, a la Junta de Batles celebrada via telemàtica dijous 16 d'abril, va proposar que el Fons Menorquí de Cooperació estudii la possibilitat de destinar un percentatge de les aportacions que reb dels ajuntaments a la Creu Roja, de manera que col·laborin amb l'ajuda de les famílies que es veuran més perjudicades arran de la problemàtica ocasionada pel Covid-19

La intenció de la Sra. Camps no és que els ajuntaments reduesquin les aportacions que fan al Fons, sinó que sigui el Fons Menorquí de Cooperació i així indirectament també els ajuntaments, qui destini part d'aquestes aportacions a cobrir les necessitats de les famílies més vulnerables i necessitades de Menorca.

Divendres matí, la batlessa i com a Presidenta del Fons Menoquí de Cooperació ha traslladat aquesta proposta a la Gerència del mateix Fons per tal que sigui estudiada, confiant amb que rebi l'estaló de totes les parts per tal que les famílies de Menorca puguin rebre tota l'ajuda necessària.
 
  Desinfecció d'edificis públics i municipals Membres del Regiment Palma 47 van desplaçar-se as Migjorn Gran, el passat dijous 16 d'abril per tal de dur a terme la desinfecció d'alguns edificis.

Van començar pel local del Club de jubilats per després pujar al pis de dalt on s'hi troba el Centre de Dia, seguidament van dirigir-se a l'escola de música i en darrer lloc a la biblioteca.

La batlessa agraeix molt sincerament la feina que du a terme aquesta unitat de l'exercit de terra, un grup de persones encapçalades pel Coronell; Cap del Regiment Palma 47; Sr Victor Pujol que fan una tasca acurada, meticulosa i del tot necessaria en aquests moments. La batlessa vol reconeixer públicament aquesta feina, moltes vegades poc vista i agraïda.
Al mateix temps fa pública la seva gratitud cap al comandant general de Balears Fernado García Blazquez per la seva ràpida resposta davant la petició feta pel nostre ajuntament.

Agraïr també les gestions fetes pel Sr. Luis Alejandre, és també gràcies a ell que el poble des Migjorn Gran té avui aquests locals totalment desinfectats.
 
  Peticiío a l'UME i neteja de carrers La batlessa des Migjorn Gran, Antonia Camps Florit ha demanat a la UME (Unitat Militar d'Emergències) que es desplacin a Es Migjorn Gran per tal de dur a terme la desinfecció de tots els edificis municipals.

Per altra banda, l'ajuntament segueix amb la desinfecció dels carrers i places, tant és així que demà dijous, 9 d'abril es farà una nova desinfecció i es repetirà el dimarts 14 d'abril.

Seguim demanant que us quedeu tots a casa, aquests esforços de lluita contra el COVID-19 de poc serviran si no respectam el confinament.

Moltes gràcies i ànims a tots !
 
  Modificació de les dades de cobrament dels rebuts d'I.B.I. 2020 Vist que a principis d'any vam anunciar als vesïns i vesines que el període de cobrament de la primera fracció de l'I.B.I. 2020 seria del 15 d'abril al 15 de juny i degut a la declaració de l'estat d'alarma i a la greu situació provocada pel Covid-19, l'ajuntament des Migjorn Gran informa que modificarà les dates de cobrament. Quan s'acabi l'estat d'alarma sereu degudament informats de les noves dates.
 
  Deixalleria tancada Arran del nou decret del govern referent a l'estat d'alerta i de les noves mesures de confinament, informam que la deixalleria o punt vert estarà tancada. Informarem de la seva reapertura tant just es pugui obrir.
 
  Neteja i desinfecció de carrers i places Avui capvespre (dimarts 31 de març) i el matí de dissabte ( 4 d'abril) es tornarà a dur a terme la neteja i desinfecció dels carrers i places del poble. Demanam al vesindari que no deixin res al carrers (ramells, bicicletes, etc)
 
  Desinfecció de carrers Divendres 27 de març a les 05.30 h des matí Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. es va posar en marxa per desinfectar els carrers i places del nostre poble. El mateix divendres el poble va quedar tot net i desinfectat.
Seguim demanant que us quedeu tots a casa, aquests esforços de lluita contra el COVID-19 de poc serviran si no respectam el confinament.
 
  Neteja i desinfecció de carrers Informam al poble des Migjorn Gran que divendres 27 de març es realitzarà una desinfecció preventiva de carrers i espais públics per evitar la possible expansió del COVID-19.

Està previst que les tasques de neteja s’iniciïn a les 5:30 h i es perllonguin durant tot el matí.

Demanam als veïns i veïnes la retirada de testos i que no es deixi res al carrer.

Ànims i #quedatacasa
 
  Carta d'agraïment de la batlessa Mitjançant l'oportunitat de les xarxes socials, vull agraïr públicament a tota la gent que de manera desinteressada estant aportant el seu granet d'arena davant aquesta situació tan dificil que esteim patint.

A ne'n Paco Martí i en Martí Mercadal per haver posat a disposició de l'ajuntament la seva maquinària per poder dur a terme la desinfecció i neteja dels carrers del nostre poble, us inform que en breu es durà a terme aquesta neteja de carrers i places mitjançant una empresa especialitzada amb aquestes tasques. Agraïr a na Margarita Pons que des de casa està realitzant mascaretes per tal que les nostres treballadores familiars faixin feina protegides, gràcies a totes aquelles persones que sé que cosiu per enviar material a l'hospital Mateu Orfila i per persones que en necessiten.

No puc oblidar-me de tota aquella gent que ha de fer feina pel bé de la resta de veïns, els membres de la policia local, la brigada municipal, les netejadores, les administratives de l'ajuntament, l'àrea social, les professores de l'escoleta, la bibliotecària, l'educadora juvenil que des dels seus llocs de feina, ara buits de gent, segueixen fent feina per tal que quan tot torni a la normalitat, tot estigui a punt; amb novetats, amb ganes de tornar partir.

Un agraïment molt especial a les treballadores familiars, aquelles dones que tenim as Migjorn pel servei dels més grans del nostre poble, aquelles dones que ara sonriuen amb els ulls perque les mascaretes no ens deixen veure el sonriure sencer, aquelles dones que van porta a porta, ajudant a aixecar als nostres avis dels llits, anant a fer-lis la compra, a dur-lis el que necessiten, a elles que continuen recordant als nostres majors que avui encara no poden sortir a passejar pel solet...Aquest agraïment va també per tots els sanitaris, per la seva feina, per arriscar cada dia la seva vida pel bé de la nostra.

Des d'aquí, vull enviar una abraçada molt gran a totes aquelles famílies que teniu els vostres fills fora, a Madrid, a Barcelona, a l'estranger... fills, cosins, amics, familiars... una abraçada de recolzament per tots voltros i una crit d'esperança de "tot anirà bé", "tot passarà"

Molts ànims a tothom, ens esperen encara setmanes de confinament, un confinament que de res servirà si no el feim com toca. Surtim només quan sigui indispensable, fem-ho bé ! Demostrem que Es Migjorn és molt Gran.

Ànims a tothom i queda't a casa !

Antonia Camps Florit
Batlessa de l'Ajuntament des Migjorn Gran.
 
  Quotes Escola de música, poliesportiu i Escoleta Xibit Arran dels darrers esdeveniments relacionats amb el COVID-19, l'escoleta infantil Xibit, el poliesportiu municipal i l'escola de música han hagut de tancar com a mesura preventiva i forçosa amb l'única finalitat de vetllar per la salut dels nostres usuaris i usuaries, així com del personal.

Pel vostre coneixement us informam que l'Ajuntament no facturarà cap quota mentres aquestes instal·lacions estiguin tancades.
 
  Rerunió amb ABAQUA La batlessa des Migjorn Gran acompanyada del regidor d'urbanisme han mantingut una reunió amb el gerent d'ABAQUA, Sr. Guillem Rosselló per tal de tractar el tema de la construcció de la nova EBAR per Es Migjorn Gran. D'aquesta reunió ha surtit l'acord per part de ABAQUA que abans de tres mesos es donarà inici a les obres.

Cal recordar que la construcció de la nova EBAR ja disposa de tots els permisos, autoritzacions i llicències així com també de la corresponent dotació pressupostària.

Possiblement dins el mes d'abril es treurà a licitació per tal que les empreses interessades en dur a terme l'obra puguin presentar les seves ofertes. El pressupost de sortida ronda un mig milió d'euros.
 
  Felicitació a IB3 i a la Sra. Magdalena Mulet Arran de l’estrena d’IB3 del documental homenatge a una de les primeres batlesses de l’Estat i de les Illes Balears, Magdalena Mulet, hem conegut una mica la història d’aquesta dona; una dona que va haver de superar moltes dificultats fins que va aconseguir el que volia.
Gràcies a la seva empenta, coratge i podríem dir fins i tot al seu heroisme, pel temps que li va tocar viure, el paper de la dona en el món de la política ha anat agafant el seu lloc.
Important és conèixer aquests fets, descobrir la persona per ajudar a construir i recuperar la memòria de les Illes Balears.
Podem imaginar-nos l’arribada d’una dona a un ajuntament ara fa 50 anys, però no sé si podem fer-nos prou a la idea, una dona a un «món d’homes», uns homes governats per una dona...
Es Migjorn Gran ens sentim orgullosos d’haver conegut la Sra. Mulet, així és com moltes persones a dia d’avui encara recorden la mestra Mulet, una mestra mallorquina que va venir a ensenyar al nostre poble.
Com a batlessa d’un poble i com a dona me vull sumar a n’aquest homenatge tan necessari. Gràcies per donar-nos a conèixer aquests fets, per descobrir la persona, per reconèixer el paper de la dona dins el món polític i per ajudar a construir i recuperar la memòria de les Illes Balears.
Cert és que en 50 anys les coses han canviat, però cert és que sempre queda feina per fer.
Entre tots; homes i dones, hem de fer possible que no sigui notícia el nomenament d’una dona (pel fet de ser dona) a un càrrec reconegut, que la notícia no sigui que una dona (pel fet de ser dona) hagi ascendit en un càrrec, que no surti en lletres grans que una dona (pel fet de ser dona) sigui presidenta, batlessa o regidora... Quan coses així passin desapercebudes voldrà dir que hem aconseguit la igualtat.
La més sincera enhorabona a IB3 per aquest documental i la més sincera felicitació i agraïment a la Sra. Magdalena Mulet.

Antonia Camps Florit
Batlessa de l’Ajuntament des Migjorn Gran
 
  IB3 fa resò del Nit Medieval des Migjorn Gran Entra per veure el vídeo
 
  Posada en marxa del servei de recollida domiciliària de materials voluminosos El segon dimarts de cada mes, l’Ajuntament s’encarregarà de recollir materials voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics, etc) que els veïns tingueu per tirar i s’encarregarà de dipositar-ho al Punt Verd o deixalleria.

Les persones que vulgueu fer ús d’aquest servei (gratuït), heu d’avisar a l’Ajuntament (Telf. 971370110) abans del dia de recollida indicant el vostre nom, domicili i material a recollir.
Abans de les 08’00 del matí el material ha d’estar al portal del domicili que heu indicat, per tal que puguin agafar-lo. Tenint en compte que s’ha de deixar al carrer abans de les 08’00 h. si l’haguéssiu de dipositar el vespre anterior, feis-ho el més tard possible, tenint cura de l’entorn i del poble.

El servei començarà el pròxim dimarts 10 de març. No us oblideu d’avisar a l’Ajuntament. No es recollirà el material de dins els domicilis i tampoc es recolliran restes de poda.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
 
  Inaugurada la pista de skate Dissabte 1 de febrer es va inaugurar la pista de skate ubicada al parc que hi ha a la plaça de l'Av. David Russell

L'Ajuntament ha donat continuitat a n'aquest projecte iniciat per l'anterior equip de govern donant resposta a una petició feta pels alumnes de l'escola Francesc d'Albranca, finalment l'execució d'aquesta pista d'skate ha tingut un cost total de 22.704,34 €

L'ajuntament es va trobar amb un problema amb la solera, degut a que estava mal executada i arran de l'acord al que van arribar el regidor d'urbanisme i l'empresa encarregada de l'obra es va refer de bell nou la solera sense que açò suposés cap cost addicional a l'Ajuntament.

La batlessa, Sra. Camps s'alegra que ja s'hi puguin veure joves gaudint de la pista a l'hora que els hi demana a tots ells que siguin respectuosos, que la disfrutin i s'ho passin molt bé però que no s'oblidin de cuidar tant la pista com l'entorn i fer-ne un bon ús.
 
  Ampliació amb una hora setmanal del servei mèdic i infermeria Es Migjorn Gran disposarà d’una hora més setmanal d’assistència mèdica i d’infermeria a la unitat bàsica de Salut del poble.

Després de varies reunions entre la batlessa des Migjorn i l’ibsalut, s’ha aconseguit que els vesins i les vesines del poble comptin amb una hora més cada divendres del servei mèdic i d’infermeria.

La Sra. Camps coneixadora de l’escàs horari dels serveis prestats a la Unitat Sanitària del poble, no s’ha cansat ni desistit de reunir-se amb el Gerent, Sr. Romà, per tal de trobar una solució. A la darrera reunió mantinguda a l’hospital Mateu Orfila, on també hi va assistir la consellera de Salut, la Sra. Camps va manifestar la necessitat urgent d’ampliar l’horari remarcant que «no per ser el poble més petit haguem de tenir un pitjor servei sanitari», remarcà també que els mesos d’estiu la població es triplica.

El Gerent ha trasllat a la batlessa l’ampliació amb una hora més cada divendres, fet que la batlessa agraeix tot i que manifesta que una hora més setmanal no soluciona el problema, continuarà lluitant per aconseguir molta més cobertura.
 
  Carta d'agraïment Passades les festes de Nadal i Sant Antoni no em queda més que agrair a tots els veïns del nostre poble la bona acollida que han tingut tots els actes programats.

Vull començar donant les gràcies a l’Associació Cultural i Recreativa, encarregats d’organitzar l’arribada de les patgesses reials dia primer de gener i de l’arribada dels Reis Mags d’Orient la nit del 5 de gener. Per aquests dos actes, l’associació compta amb un nombrós grup de gent que col·labora i que gràcies a tots fan possible que aquests actes siguin un èxit. Són moltes hores de feina, hores que dediquen de manera totalment desinteressada i el mínim que es mereixen és l’agraïment de tot el poble que gaudim d’aquestes dues nits tan màgiques i especials.

Estic contenta de veure que el meu poble respon i dóna suport a les iniciatives que el nostre equip de govern dur a terme. Ens consta que la instal·lació de l’arbre de Nadal i la novetat de posar el naixement ha agradat a molta gent, alguns veïns han fet memòria en veure novament el naixement devora l'església i han recordat que antigament cada any quan s’atracava Nadal se’n posava un; el nostre equip de govern aposta per recuperar els valors tradicionals i culturals des Migjorn.

Seguirem millorant i intentarem que les pròximes festes de Nadal el poble estigui més il·luminat, volem aconseguir que les bombetes lluminoses amb forma d’estels, de campanes, d’àngels brillin des de tots els carrers des Migjorn Gran.

La instal·lació de la carpa a Sa Plaça també ha estat un èxit, així ens ho han traslladat molts migjorners i migjorneres, un èxit que es va poder veure al Ball del dia de Nadal, que feia alguns anys que no se celebrava i al Ball de cap d’any. Tant l’un com l’altra van ser seguits per una gran nombre de veïns, tot un èxit.


Es Migjorn Gran ha celebrat també la festivitat del patró de Menorca; Sant Antoni. També vull agrair al poble la bona acollida, el fester per torrar la sobrassada i cuixot anava a totes, el pa es repartia entre els veïns que es mesclaven amb l’ambient festiu i de poble mentre el Grup Aires des Migjorn ballava els típics balls populars. Amb l’ajuda de tots i totes, amb el vostre granet d’arena l’Associació Aldaba va poder recaptar més de 500 €.

I ses festes han passat, però no ens aturam, seguirem amb els vermuts musicals dels diumenges, volem un poble viu, un poble amb ambient.

L'essència del meu poble és la d’un poble amb harmonia i pau, sense diferències entre ideologies polítiques i com a batlessa vostra que som estaré sempre a la vostra disposició, per les coses bones i per les dolentes, em trobareu intentant poder ajudar-vos amb el que estigui baix les meves possibilitats.

De tot cor, moltes gràcies migjorners i migjorneres.

Antonia Camps Florit
Batlessa des Migjorn Gran.
 
  Canvi de lluminàries a la urbanització de Sant Tomàs Donant continuïtat al canvi de lluminàries a tecnologia LED de la urbanització de Sant Tomàs i que el Consorci de residus i energia de Menorca va executar amb una primera fase procedint a baratar les lluminàries de tota l'avinguda central de la urbanizació, l'Ajuntament des Migjorn Gran va adjudicar a finals del mes d'octubre la segona fase del contracte d'obres de millora de l'eficiències energètica per import de 48.635,27 € més IVA, resultant com empresa adjudicatària Citelum Ibérica.

Aquesta segona fase inclosa dins el PIC 2019 contempla el canvi de les lluminàries de la rotonda i dels tres espais annexos al passeig marítim i està previst que estigui acabada a mitjans mes de febrer.

Vist que finalment el contracte de la 1a. fase licitat pel Consorci de residus i energia de Menorca es va signar per 22.629,47 € (27.381,63 Iva inclòs) per davall del preu de sortida, l'ajuntament sol·licitarà al Consorci que aquest import es pugui destinar a l'ampliació del projecte, amb una 3a. Fase que contemplaria el canvi a tecnologia LED a la resta de lluminàries de la urbanització.

D'aquesta manera, la urbanització de Sant Tomàs disposarà sinó de tota les lluminàries, d'un gran número d'elles amb la de tecnologia LED, contribuint així a la millora amb l'eficiència i estalvi energètic, aconseguint un consum racional de les instal·lacions a través de la disminució de la potència instal·lada.
 
 
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS